Kerngroep Klimaat & Milieu

De kerngroep Klimaat & Milieu houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op onder andere de bodemgezondheid, het veehouderijbeleid en het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Een goede bodemgezondheid is voor veel agrarische bedrijven de kern van het bedrijf. Daarom maken wij ons vanwege het huidige strenge meststoffenbeleid zorgen dat we onze bodem sterk aan het uithongeren zijn. Dit omdat we de bodem niet de voedingsstoffen kunnen geven die het nodig heeft. We willen onze waardevolle, hoogproductieve bodem de voedingsstoffen geven die het wel verdient, zodat wij deze gezonde landbouwgrond ook in goede staat door kunnen geven aan de volgende generaties. Graag zouden we ook af willen van de huidige kalenderlandbouw wat gezien de klimaatveranderingen niet meer passend en optimaal is. Daarnaast gaan we als jonge boeren bewust om met gewasbeschermingsmiddelen. We werken netjes volgens de gestelde richtlijnen om het milieu niet te belasten. Tegelijkertijd blijft de land- en tuinbouw zich ontwikkelen en investeert het in technieken en methodes, bijvoorbeeld precisielandbouw, om het gewas nóg beter te beschermen zonder dat het
ten koste gaat van het milieu. Wij vragen de politiek om vertrouwen en voldoende ruimte om ons gewas te kunnen blijven beschermen. De landbouw de enige sector die CO2 en stikstof kan binden in de grond. Hier mag volgens ons meer aandacht voor komen.

Tot slot blijft BAJK in gesprek over het veehouderijbeleid en werken we binnen de Taskforce Toekomstbestendige stallen aan meer bestendige innovatiedynamiek voor een toekomstbestendige veehouderij.