Kerngroep Verwaarding & Financiering

De kerngroep Verwaarding & Financiering houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op bedrijfsoverdracht, financiering en verwaarding van agrarische producten.

In deze huidige tijd zijn er steeds minder agrarische bedrijfsopvolgers en daarom is het van groot belang voor Brabant dat jonge boeren maximaal worden ondersteund in hun ondernemerschap en het ontwikkelen van hun passie. Daarnaast neemt de investeringsdruk voor agrarische bedrijven door aangescherpte milieuregels toe. Juist voor kleinschalige gezinsbedrijven kan dit een strop zijn, omdat zij vanwege hun beperkte omvang lastig kunnen voldoen aan deze financiële verplichtingen met in sommige gevallen bedrijfsbeëindiging als gevolg. Het zou jammer zijn als deze bedrijven zouden verdwijnen.

In het verlengde hiervan ligt het huidige subsidiebeleid van de provincie Brabant. Veel subsidies op zogenaamd duurzame investeringen zijn alleen interessant voor goed renderende bedrijven, terwijl andere bedrijven – vaak met een kleinere omvang – buiten dergelijke subsidieregelingen vallen. Volgens
ons is deze manier van stimulering niet gewenst en zouden deze regelingen op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt moeten worden voor de jonge agrariërs.

BAJK streeft naar een eerlijke prijs voor agrarische producten.

Tot slot richt deze kerngroep zich op bedrijfsovername en aanverwante regelingen die er voor jonge boeren vanuit de overheid zijn. De kerngroep maakt zich hard voor onder andere de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) en de garantstelling jonge landbouwers.