Jonge boeren en tuinders laten zich horen! – Oktober 2022

Als BAJK laten we de stem van de jonge boeren horen. We houden jullie graag via dit item op de hoogte van hetgeen waarvoor BAJK zich inzet op het gebied van belangenbehartiging.

Afgelopen maand is het BAJK weer druk bezig geweest om de belangen van jou als jonge boer te vertegenwoordigen! Hierbij een kort overzicht:

  • Uitvoering ‘Jonge Boeren Plan’ provincie Noord-Brabant. De provincie heeft een plan opgesteld over de ondersteuning van jonge boeren in Brabant, wij hebben aangedrongen op het instellen van de ‘Brabantse overname regeling’.
  • Johan Remkes heeft vorige week woensdag 5 oktober het rapport ‘Wat kan wel’ gepresenteerd over de stikstofcrisis en de toekomst van de agrarische sector. Een belangrijk rapport waar we samen met het NAJK een reactie op geven en daarbij de bijzondere situatie van Brabant met de vele PAS melders en natuurgebieden extra benadrukken.
  • Provinciale staten verkiezingen: In de voorbereidingen van de verkiezingen in maart zijn de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma aan het opstellen. We proberen hiervoor bij een aantal partijen langs te gaan om een aantal belangrijke punten aan hun mee te geven.
    1. toekomstperspectief
    2. Brabantse overname regeling
    3. Consistentie van beleid.

Vragen over de belangenbehartiging of meedenken? Neem contact op met info@bajk.nl of bel naar 06-13148817