BAJK schort tijdelijk de bestuurlijke inbreng richting provincie op! – December 2022

Vrijdag 16 december hebben we ons als BAJK namens de Brabantse jonge boeren laten horen over het stallenbeleid dat de provincie Noord-Brabant voert.De dag begon met een aantal krantenartikelen waar zowel BAJK-bestuurders Cas van Zutphen als Gerben Boom hun ongenoegen uitten over de keuzes die gemaakt worden. Vervolgens begon de Statendag en hebben 9 (!) insprekers uit de agrarische sector, waaronder BAJK-ers Lieke, Cas en Gerben, opgeroepen om de datum van 1 januari 2024 te schrappen en te komen met duidelijke kaders met een realistisch tijdspad. Tijdens de dag is er samen met vele organisaties en partijen met man en macht gewerkt om ideeën aan te dragen en beleid concreet te veranderen. Helaas heeft dit alles niet gebaat en is er enkel een half jaar uitstel gekomen voor de uiterlijke datum waarop stallen aangepast moeten zijn, namelijk 1 juli 2024. Wat het BAJK betreft is dit wederom weer niet passend en zorgt dit ervoor dat boeren wederom in onzekerheid blijven zitten. We hebben als BAJK tijdens het inspreekmoment duidelijk gemaakt dat we overwogen om tijdelijk onze inbreng op het Provinciehuis te verminderen als er afgelopen vrijdag geen andere structurele keuzes gemaakt zouden worden. Helaas zijn er geen structurele andere keuzes gemaakt en heeft BAJK moeten besluiten om tot de verkiezingen onze bestuurlijke inbreng over het Brabantse politieke beleid op een laag pitje te zetten. Na de verkiezingen in maart 2023 kijkt BAJK weer opnieuw naar de situatie en hoopt BAJK weer een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren.

De complete inbreng van Cas en Gerben is te vinden op onze Facebookpagina.