Keten- en samenwerking

Het doel dat BAJK samen met haar partners en diverse onderwijsinstellingen in dit project wil bereiken, is:

“De jonge agrariërs inzicht geven in de agrarische productieketens en samenwerkingsverbanden om te kunnen inventariseren en ze bewust te maken van waar mogelijkheden en kansen liggen voor de jonge agrarische ondernemer en de agrarische bedrijfsvoering.”

 

Deze doelstelling wil BAJK behalen door de volgende producten op te leveren:

  • Provinciale Avond op 2 november 2016 met het thema: ‘wereldmarkt’ en een presentatie van het project ‘keten- en samenwerking’.
  • Twee werkgroepavonden met het thema: ‘ketenwerking’. Het doel van deze werkgroepavond is inzicht krijgen in de verschillende schakels in de keten, welke belangen de schakels hebben, wat aandachtspunten zijn bij de schakels en de mogelijkheden en kansen bekijken voor ketensamenwerking. 
  • 5 workshops bij de AJK’s met het thema: ‘samenwerking’. Het doel van deze workshop isde deelnemers kansen laten zien en motiveren om samenwerkingsverbanden aan te gaan. 
  • 2 workshops bij scholen als Helicon, Prinsentuin college, Groene Campus en Hogeschool HAS Den Bosch. De inhoud van deze workshop zal afgestemd worden met de wensen en behoeften van de docenten van de MBO- en HBO- scholen. Keuze voor de workshops is of ‘Ketenwerking’ of ‘Samenwerking’.
  • Buitenlandse excursie
‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte