Supermarketing

 

Marketing is doorslaggevend voor het succes van een bedrijf, maar toch wordt er bij de primaire agrarische bedrijven nog maar weinig aandacht aan besteed. Zo zijn agrariërs dag in dag uit bezig met het verzorgen van hun planten en dieren en het verbeteren van hun technische resultaten.

In dit project ‘supermarketing’ wil BAJK de jonge agrariërs graag kennis laten maken met marketing en hoe marketing bij kan dragen aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

 

Dit doet BAJK door het organiseren van verschillende activiteiten:

 

Provinciale Avond ‘Supermarketing’

(11 oktober 2017)

Als aftrap van het project wordt de Provinciale Avond ‘Supermarketing’ georganiseerd. Tijdens de Provinciale Avond zal ingegaan worden op het belang van een goede marketing en hoe de Nederlandse supermarkten hun marketing organiseren.

 

Workshops AJK’s en onderwijsinstellingen ‘Consumentenbehoeften’

Bij diverse AJK’s en op een aantal onderwijsinstellingen zullen workshops georganiseerd worden. Tijdens deze workshops wordt ingegaan op het thema “Consumenten-behoeften’. De avond zal gehouden worden in een plaatselijke supermarkt. Naast de supermarktondernemer zullen er ook consumenten uitgenodigd worden om met de jonge agrariers in gesprek te gaan. De supermarktondernemer zal toelichting te geven op zijn inkoop – en marketingbeleid.

 

Sectorale avonden ‘sectorspecifiek inspelen op de consumentenwensen’

(13 december en 7 februari)

Samen met de BAJK werkgroepen Dierlijk en Plantaardig worden er twee sectorale avonden organiseert, zowel in Oost- als West-Brabant.

De dierlijke en plantaardige sector kennen verschillen in het aantal schakels van de voedselketen. De dierlijke keten kent sterke coöperaties zoals VION en FrieslandCampina die zich richten op de verwerking van de producten en de marketing. Plantaardige ondernemers kennen dit minder en kunnen makkelijker schakelen richting onder andere de supermarkt.

Tijdens de sectorale avonden worden voor zowel de plantaardige- als dierlijke sectoren een tweetal sprekers gevraagd om te vertellen over hoe zij inspelen op de consumentenwensen.

 

 

 

 

‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte