Boerenvisie

 

Voor jonge agrariërs is het een uitdaging om het agrarisch (familie)bedrijf in de toekomst voort te
zetten en er een goede boterham aan te kunnen verdienen. Ten opzichte van eerdere generaties
dienen jonge agrariërs tegenwoordig steeds vaker verantwoording af te leggen aan diverse partijen
in de samenleving en daarnaast stelt ook de (leef)omgeving andere eisen. Hierdoor zijn jonge
agrariërs meer en meer genoodzaakt tot het doen van investeringen. Helaas staan de marges in de
agrarische sector al jaren onder druk en door opeenstappeling van wet- en regelgeving en door de
bijbehorende investeringen hebben, met name de kleinere en gemiddelde agrarische
familiebedrijven, het zwaar.

Graag willen we in dit project samen met jonge agrariërs kijken waar met name voor deze bedrijven toekomstperspectief ligt, want in het Brabants landschap horen deze kleinere en gemiddelde agrarische familiebedrijven zeker thuis! Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om samen met de jonge agrariërs een duidelijke toekomstvisie te creëren in relatie tot de markpositie van het bedrijf. Ook al verandert de omgeving waarin ze voedsel produceren en brengt dit investeringen met zich mee, deze omgeving kan ook kansen bieden. Voor de jonge agrariërs is het belangrijk om deze kansen op papier te kunnen zetten, zodat zij er voor kunnen zorgen dat hun bedrijf stabiel blijft en bestaansrecht behoudt in de toekomst. BAJK wil binnen het project ‘Boerenvisie’ leden een beeld laten vormen van de verwachte ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen en hun de kans bieden hier zelf met hun bedrijf op in te spelen. Waarbij het belangrijk is dat de keuzes die gemaakt worden aansluiten bij de visie van de
jonge agrariër.

BAJK gaat samen met haar leden het toekomst pad uitstippelen en de verwachte en benodigde
investeringen in beeld brengen, zodat hier nu al aandacht aan besteed kan worden in de huidige
bedrijfsvoering. Middels het organiseren van provinciale avonden en interactieve workshops wil BAJK samen met haar leden bekijken hoe hun toekomstvisie er uit kan komen te zien en welk
verdienmodel hierbij aansluit.

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent!

‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte