# Trotse Jonge Boeren

Het is belangrijk om het imago en het draagvlak van de agri- en foodsector te blijven verbeteren. Transparantie is daarbij een sleutelwoord waardoor het imago als verantwoord ondernemer zal verbeteren. Het is belangrijk om de samenleving op een zo professioneel mogelijke manier te benaderen en de dialoog aan te gaan.

De TrotseJongeBoeren hebben een doorstart gemaakt vanuit het voorheen genoemde KickStartTeam. Zij zullen de communicatie oppakken om zo de relatie, het draagvlak en het vertrouwen in de agri- en foodsector te verbeteren zodat er een duurzame sector ontstaat waar zowel de jonge boeren als de consument en maatschappij trots op is en achter staat.

Het project #TrotseJongeBoeren is een vervolg op het project Boer(en)gezicht.

 

Onderstaande activiteiten vallen onder dit project:

Storytelling (juni 2017 – juni 2018)

De TrotseJongeBoeren willen graag de relatie, het draagvlak en het vertrouwen van de agri- en foodsector verbeteren zodat er een duurzame sector ontstaat waar zowel de jonge boeren als de consument en maatschappij trots op is en achter staat. Deze boodschap willen zij door middel van storytelling overbrengen aan de consument en maatschappij.

De communicatie uitingen welke de TrotseJongeBoeren willen gebruiken om hun verhaal te vertellen zijn:

 • Onderzoek doen hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden en verhalen en geluiden hierop afstemmen.
 • Sociale media zoals de facebookpagina en twitter https://www.facebook.com/TrotseJongeBoeren/?fref=ts
 • Vloggen
 • Ambassadeurs
 • Pers en media (Inspelen op actualiteiten)
 • Borden/spandoeken langs de wegen

 

Ambtenaren en jonge boeren op stage (april 2018)

Iedere dag is het provinciebestuur van de provincie Noord-Brabant bezig met politieke besluitvorming. Politieke besluitvorming is gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.

Andersom hebben leden van BAJK te maken met politieke besluitvorming. Om aan te geven voor welke uitdagingen de jonge boeren staan, wil BAJK graag de politiek laten zien hoe het er aan toe gaat op het boerenerf.

Daarom zullen in april 2018 verschillende uitwisselingen plaatsvinden tussen ambtenaren uit de provincie Noord-Brabant en leden van BAJK. Om leden te motiveren om deel te nemen aan de stage zal BAJK medio april voorafgaand een informatieavond organiseren over het thema ‘politieke besluitvorming’.

 

Producten van TrotseJongeBoeren collectief promoten (september 2017 – juni 2018)

Het grootste deel van jonge boeren verwerkt en verkoop hun producten niet zelf.

BAJK en TrotseJongeBoeren zijn ervan overtuigd dat zij eigentijdse afzetmarkten kunnen generen en nieuwe producten kunnen lanceren als zij collectief samenwerken. In de tweede week van november (13 t/m 17 november) zullen zij dan ook een algemene ledenavond organiseren waarin het collectief promoten van de producten van leden van BAJK en de TrotseJongeBoeren centraal staat. Aan de hand van de ledenavond zullen er onderlinge vervolgbijeenkomsten plaats gaan vinden waarbij men verder ingaat op het collectief.

Het uiteindelijke doel van deze activiteit is het collectief verkopen en promoten van producten van de TrotseJongeBoeren al dan niet onder een keurmerk.

 

Innovatiecafé!

De landbouwinnovatie in Nederland werd gekenmerkt door een goede samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Doordat er de afgelopen jaren gekort is op landbouw-innovatie en er nog steeds verschillen zijn bij de financiering van groen en gangbaar onderwijs zijn er de afgelopen jaren belemmeringen opgetreden voor landbouwinnovatie. Ook de inbreng van de landelijke overheid laat te wensen over door bezuinigen en gebrek aan publieke sturingen op de onderzoeksagenda. Hier moet wat in veranderen! (Bron: (Resource van Wageningen Universiteit, november 2015).

FoodUp! Brabant, ZLTO, Grow Campus en BAJK willen jonge Brabantse boeren- en tuinders stimuleren en handvaten geven om met innovatieve ideeën aan de slag te gaan middels een coachingstraject.

De volgende activiteiten worden georganiseerd in dit onderdeel van het project:

 • Startbijeenkomst (13 september 2017)
 • Openstellen aanmeldingen (13 september 2017}
 • Ideeën pitchen aan vakjury (woensdagochtend 18 oktober 2017)
 • Uitwerken vraagstukken (oktober 2017 – mei 2018)
 • Tussenevaluatie met coaches (medio februari 2018)
 • Afsluitende bijeenkomst (mei 2018)

Foto: Trotse jonge Boeren

‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte