Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Dit jaar heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werken wij samen met FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant om innovatie voor duurzame stalsystemen te ontwikkelen. Door de samenwerking komt een netwerk van enkele duizenden bedrijven en instellingen in beeld bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame stalsystemen.

De uitdagingen rond de verduurzaming van de veehouderij zijn niet zomaar in een paar jaar opgelost. De druk nam daarbij het afgelopen jaar extreem toe met de stikstofcrisis in de zomer van 2019. Maar naast stikstof, vragen ook andere uitdagingen meer aandacht; zoals: methaanuitstoot, brandveiligheid, dierenwelzijn, mestverwerking, kringlooplandbouw, CO2 neutraliteit, geur, fijnstof, maatschappelijke inpassing en het verdienmodel. Dit geeft dilemma’s en risico’s voor alle betrokkenen en ook voor de jonge veehouder.

Binnen het samenwerkingsverband van de Taskforce willen we dat de kansen die nieuwe ideeën en technologieën kunnen bieden voor een duurzamere veehouderij daadwerkelijk worden opgepakt. We gaan met elkaar aan de slag zodat er technologieën worden (door-)ontwikkeld voor stalsystemen die voldoen aan de behoeften van de veehouder, aan de businesscase van de leverancier en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

Heb je als lid vragen over de Taskforce Toekomstbestendige Stallen? Neem dan contact op met BAJK bestuurder William van Genugten via william@bajk.nl of 06-31295629.

‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte