Jan Buys en Marc van der Bol

Jan Buys

projectleider en strategisch beleidsadviseur voor het landelijk gebied provincie Noord-Brabant

19 oktober Provinciehuis

Het was een dag met veel overleggen. Zowel fysiek als online. Hieruit is mij 2 dingen opgevallen, waar ik vooraf niet stil bij stond. De visie van de gedeputeerde moet omgevormd worden naar beleid. Waarbij het lastig is dat het beleid zo uitpakt dat er ook gebeurd wat je voor ogen had. Daarnaast kun je niet alles willen. Overal hangt een prijskaartje aan en de portemonnee is een keer leeg. Als ambtenaar moet je telkens schipperen tussen al deze belangen. Bij het overleg over de kavelruilregeling, ging het ook over het juridische kant van een regeling. Met welk doel stel je de regeling op, wat mag er en hoe verwoord je dit duidelijk.

29 oktober Boerderij

Om 07:00u was Jan er om mee te helpen met melken, boxen strooien, kalfjes drinken geven, aardappelkraampje openen. En vervolgens aan het ontbijt. Daarna zijn we drainagebuizen op gaan zoeken. Konden we gelijk alle percelen even bekijken. Na het middageten hebben we een bezoek gebracht aan Vlamings. Er gaat veel bedrijvigheid schuil achter de agrarische (familie)bedrijven. Goed om daar ook eens binnen te kijken. Jan heeft vanuit thuis al de nodige praktijk kennis en ervaring. Hij heeft dus vooral gezien hoe lastig het is voor een jonge boer om het familiebedrijf voort te zetten. Hoe moet je het bedrijf naar de toekomst vormgeven, zodat het ook allemaal financieel mogelijk is. Van Jan heb ik op mijn beurt weer geleerd, dat je goed in contact moet blijven met de overheid (gemeente, provinciaal en landelijk). Zet niet je hakken in het zand, maar praat met elkaar. Samen kom je echt verder.