Jamie van ’t Hoff – Bestuurder

Functie : DB-lid
Geboortedatum : 18-05-1996
Telefoon : 06-46185761
Email : jamie@bajk.nl

Mijn naam is Jamie van ‘t Hoff. Ik ben 25 jaar en woon in Babyloniënbroek. Hier heb ik een melkveebedrijf samen met mijn vriendin en met de hulp van mijn schoonouders. Wij hebben 190 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Sinds dit jaar melken we in onze nieuwe ligboxenstal met drie robots. Hiernaast hebben we 2700 zonnepanelen en combineren we ons bedrijf met agrarisch natuurbeheer. De agrarische sector staat in mijn ogen voor een flinke verandering.

Ik wil vanuit mijn rol zo goed mogelijk mee denken met de uitdagingen die hierbij op het pad komen bij de agrarische ondernemers. Daarbij hoop ik met mijn achtergrond de eerlijke en praktische kant toe te kunnen lichten welke hiermee gepaard gaat.

Mijn doel is dat er beslissingen gemaakt kunnen worden die ook echt realistisch en uitvoerbaar zijn zonder dat alles 360 graden moet draaien.