Marc van der Bol – Bestuurder

Functie : DB-lid
Geboortedatum : 10 mei 1993
Telefoon : 06-10520903
E-mail : marc@bajk.nl
Aandachtsgebieden : Project Boerenvisie

Aangenaam, Marc van der Bol. Ben 27 jaar en woon in Moerstraten (West-Brabant) op een melkveebedrijf met verbreding in de akkerbouw. De plantenteelt heeft meer mijn interesse, dus vandaar deze stap. Plantuien, cichorei en sinds dit jaar zijn vroege aardappelen toegevoegd aan het
bouwplan. De afzet van de aardappelen houd ik in eigen beheer, door de samenwerking met boerderijwinkels en een kraampje bij ons op het erf. Deze nieuwe uitdaging is een mooie leerschool waar ik volop energie van krijg. Daarnaast ben ik werkzaam bij Vlamings als teeltadviseur.

Sinds 2 jaar maak ik deel uit van het BAJK bestuur. In deze roerige tijden ben ik er trots op dat we ons als jonge boeren laten horen. Onze toekomst wordt nu ingekleurd. Met de nieuwe belangenbehartigingsstructuur maken we een goede stap om duidelijke standpunten in te nemen en te verkondigen. Want er wordt al vaak aandachtig naar ons geluisterd, er mag alleen meer mee gedaan worden. Afgelopen seizoen was ik betrokken bij het project ‘Kringlooplandbouw’ thema
bodem. De masterclasses waren op een praktische manier ingestoken en de gegeven kennis kon gelijk toegepast worden. Dat we deze lijn doorzetten komend seizoen in het project ‘Boerenvisie’ maakt me enthousiast. De BAJK partners bieden workshops aan bij de lokale AJK’s waarin ze handvaten aanrijken vanuit hun expertise om (toekomstige) dilemma’s te takkelen.

Gezien de Coronacrisis zal het een lastig worden om komend AJK seizoen bijeenkomsten te organiseren. Maar creativiteit zit de boeren in de genen. Hopelijk tot ziens tijdens een van de (B)AJK activiteiten!