Belangenbehartiging

Het BAJK zet effectief in op de belangenbehartiging. Hiervoor zijn belangenbehartigingskerngroepen in het leven geroepen. Het is namelijk belangrijk om onze krachten als jonge boeren en tuinders van Brabant te bundelen en sterk uit de hoek te komen. Met een nieuw provinciebestuur en alle recente landelijke en Europese ontwikkelingen moeten wij als jonge boeren ons mannetje staan.

Het BAJK bestuur vindt het heel belangrijk dat de leden goed verbonden zijn bij de belangenbehartiging en dat BAJK als belangenbehartiger de stem van de Brabantse agrarische jongeren goed verkondigt. BAJK beschikt over kerngroepen waarin thema specifiek input vergaard wordt vanuit de leden.

De volgende kerngroepen zijn vertegenwoordigd:
– Verwaarding & Financiering
– Klimaat & Milieu
– Omgeving & Inpassing
– Arbeid
Het thema ‘Imago’ wordt ondervangen door de Stichting Trotse Jonge Boeren.

Ieder BAJK lid kan aansluiten bij een kerngroep, maar dient dit wel kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@bajk.nl. De kerngroepen hebben maandelijks een contactmoment middels een call of fysiek overleg. Hierin worden de actualiteiten besproken en actiepunten voor de komende maand opgesteld. BAJK leden worden via de communicatiemiddelen van BAJK op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de kerngroep.

Kerngroep Arbeid

Jonge agrariërs komen steeds meer in aanraking met arbeid. Er zijn steeds minder agrarische bedrijven in Nederland, maar de bedrijven die blijven worden steeds groter. Het werk op deze bedrijven

Lees verder »

Kerngroep Klimaat & Milieu

De kerngroep Klimaat & Milieu houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op onder andere de bodemgezondheid, het veehouderijbeleid en het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen. Een goede bodemgezondheid is voor

Lees verder »

Kerngroep Verwaarding & Financiering

De kerngroep Verwaarding & Financiering houdt zich bezig met thema’s die betrekking hebben op bedrijfsoverdracht, financiering en verwaarding van agrarische producten. In deze huidige tijd zijn er steeds minder agrarische

Lees verder »