Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Na de Tweede Wereldoorlog was de opdracht aan de politiek ‘nooit meer oorlog, nooit meer honger’. Dit uitgangspunt heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijk Europees landbouw beleid, het GLB. Het GLB ontstond dus vanuit een behoefte aan voldoende kwalitatief en betaalbaar voedsel voor de consument en een stabiel inkomen voor de boer. Inmiddels is het GLB uitgegroeid tot een belangrijk beleidsinstrument waarbij niet alleen de productie van voedsel centraal staat, maar er ook aandacht is voor de ontwikkeling van het platteland, biodiversiteit, water en vele andere zaken. Het GLB wordt telkens ontworpen voor een bepaalde periode. Omdat het GLB complex en veelomvattend is, zijn jaren van voorbereiding nodig voor een nieuwe periode. Niet alleen de boeren, maar ook bijvoorbeeld consumenten- en milieuorganisaties willen invloed hebben op het GLB. Niet zo verwonderlijk, omdat het heel direct met onze eerste levensbehoefte (voedsel) en onze leefomgeving te maken heeft, maar ook omdat het landbouwbeleid een groot deel van de begroting beslaat van de Europese Unie. De nieuwe periode gaat op 1 januari 2023 van start en loopt door tot 2028. Meer weten? Kijk op: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_nl

Standpunten BAJK

Ook na 2023 blijft binnen de GLB-regeling een van de doelen het behouden van de voedselzekerheid in Europa. Het BAJK is middels biij de klankbordgroep ‘GLB’ van het NAJK betrokken hier worden standpunten opgesteld voor in de lobby. Dit valt direct onder de NAJK portefeuille ‘Internationaal’. Doordat het GLB voornamelijk een nationaal en internationaal onderwerp is hebben we hier vanuit het BAJK geen specifiek standpunt. Echter heeft de invulling van het GLB wel directe invloed op onze leden binnen Brabant en zijn er verschillende onderwerpen die hieraan gelinkt zijn, zoals onder andere het 7e actieplan nitraat, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het waterconvenant. Heb je hier vragen over? Mail dan naar info@bajk.nl of bel naar 06-13148817

Informatiebijeenkomst nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Het nieuwe GLB richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die, naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor de natuur en milieu. Dat betekent dat het GLB echt anders ingericht wordt, dan voorheen. Om boeren van meer informatie te voorzien, organiseert het ministerie een toer door heel Nederland. Centraal staan het presenteren van de algemene richting van het nieuwe GLB en ook hoe dat gevolgen heeft voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe ecoregeling. Naast de basispremie kun je als boer een vergoeding ontvangen voor leveren van maatschappelijke diensten. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor je bouwplan? Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende tijd om vragen te stellen aan het programmateam van het nieuwe GLB. De bijeenkomsten in Brabant vinden plaats op:
  • Maandag 11 juli: 20.00 – 22.15 uur bij Nia Domo, Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel. U kunt hier gratis parkeren.
  • Woensdag 13 juli: 20.00 – 22.15 uur bij De Nobelaer, Parklaan 2, 4873 ER Etten-Leur. Hier is voldoende, gratis parkeergelegenheid.
  • Dinsdag 19 juli: 13:30-16:00 uur Bois-Le-Duc zaal Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch.
Graag aanmelden voor de bijeenkomst via dit formulier: Registratie Roadshows Het Nieuwe GLB-NSP 2023-2027 voor boeren (google.com)

Programma
19.30 uur of 13:00 uur – Inloop met koffie, thee en iets lekkers
20.00 uur of 13:30 uur – Welkom en opening – Korte toelichting over doel en opzet van de avond door de moderator
20.05 uur of 13:35 uur – Toelichting over de algemene richting van het nieuwe GLB door beleidsambassadeur landelijk GLB-NSP-team
20.15 uur of 13:45 uur – Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.25 uur of 13:55 uur – Hoe pas je de ecoregeling toe in de praktijk? Door een vertegenwoordiger vanuit RVO
20.50 uur of 14:20 uur – Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.00 uur of 14:30 uur – Wat betekent het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de praktijk voor jou? Door vertegenwoordiger namens Aequator
21.20 uur of 14:50 uur – Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur of 15:00 uur – Napraten onder het genot van een hapje en een drankje en tijd voor persoonlijke vragen aan sprekers