Afsluitende avond project ‘Boeren in de keten’ – 11 mei

Het doel van het project is om onze leden (jonge agrariërs) meer inzicht te geven in de keten en de prijsopbouw hierin. Hiervoor hebben wij een startavond gehad bij BiefSelect in Berkel Enschot, Henk Broeders heeft
verteld over zijn eigen keten en de opbouw daarvan. Hierbij was ook Peter van Balkom van Conneting Agri en
Foord aanwezig om informatie te geven over de prijs monitoren die zij in samenwerking met ZLTO hebben gemaakt. Daarna hebben we een webinar gehouden waarbij we verschillende sprekers uit de lange en korte keten
aan tafel hadden, denk bijvoorbeeld aan Campina, Eigenzwijns, etc. Via deze link terug te kijken: https://youtu.be/meXFop_aLuo.
Voor de afsluitende avond willen we graag inzicht krijgen in de rol van de supermarkt in de keten. De afsluitende
avond is op woensdag 11 mei van 20.00 tot 23.00 uur.

 

Locatie:
IJsboerderij Op de Nieuwekampen Vinkel: Nieuwekampen 34, 5382 JN Vinkel
Programma
20.00 uur Inloop
20.15 uur Opening door bestuurder BAJK
20.30 uur Presentatie van Elies Lemkes-Straver: Gedeputeerde van Landbouw, voedsel, bodem en brede welvaart.
21.15 uur Pauze
21.30 uur Presentatie van Thijs Cuijpers van LTO Nederland
Thema: Over het project ‘Waardecreatie in de keten’ in samenwerking met NAJK en Rabobank
22.15 uur Vragenronde geleid door bestuurder BAJK
22.30 uur Afsluiting
Ben jij aanwezig?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@bajk.nl. Aanmelden kan tot 1 minuut voorafgaand aan de bijeenkomst, maar het
liefst wel zo snel mogelijk. Ken je vriend(inn)en die interesse hebben in het AJK? Neem ze mee naar deze avond om kennis te maken! Aanmelden is ook voor hen verplicht via info@bajk.nl.