Heb jij interesse om het Trac-systeem te testen?

BAJK zit in het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Momenteel wordt er vanuit de Taskforce onderzoek gedaan naar het Trac-systeem van Cooperl. Dit is een emissiearm systeem dat in Frankrijk al door verschillende varkenshouders wordt toegepast. Onder de roosters wordt dagverse mest en urine opgevangen en gescheiden afgevoerd. Het heeft grote potentie m.b.t. gezondheid en mestverwaarding. Ben jij een enthousiaste varkenshouder die interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek stuur dan een mailtje naar info@bajk.nl.