Boerenvisie; Kijk de Webinars terug!

Binnen het project Boerenvisie heeft BAJK in samenwerking met haar partners de afgelopen maanden een viertal interessante Webinars georganiseerd. Tijdens deze Webinars werd ingegaan op de optimalisatie en verbreding van het verdienmodel. Thema’s als een verantwoord landbouwsysteem, de waarde van goed ruwvoer en de toepassing van reststromen aan het rantsoen zijn aan bod gekomen. Daarnaast zijn er jonge boeren geïnterviewd die ieder op hun eigen manier hun verdienmodel hebben geoptimaliseerd. Heb jij de Webinars gemist? Bekijk ze hier alsnog terug. In april wordt het project afgesloten met een interessante avond vanuit onze partner ABAB.

Link: https://www.bajk.nl/projecten/boerenvisie-2020-2021/