Column BAJK bestuurder Marc van der Bol: ‘De puzzel bestaat uit steeds meer stukjes’

2 september 2020

De beste tactiek van puzzelen: Eerst de randjes leggen, dan het middenstuk en kijken naar het voorbeeld. Maar wat als er stukken ontbreken of je geen voorbeeld hebt? Dan wordt het behoorlijk ingewikkeld of in het geval van ontbrekende stukken, zelfs onmogelijk. Als jonge boer probeer je ook het toekomstplaatje te leggen. Wat op z’n plat Brabants gewoon ‘verrekte lastig’ is! Daarbij maakt het niet uit welke tak van sport je beoefent, dit is in de gehele agrarische sector zo. Allemaal hobbels op de weg die je probeert om te buigen naar uitdagingen en kansen. Vooral in de akkerbouw krijg ik door mijn werk bij Vlamings daar een goed beeld van. In de anderhalf jaar dat ik er werkzaam ben zijn er al veel werkzame stoffen en daarmee gewasbeschermingsmiddelen verdwenen en voor vele staat de toelating op de tocht. Dat zaken verdwijnen is niet erg, de telefooncellen zijn immers ook verdwenen uit het straatbeeld en met de mobiele telefoon hebben we een verbeterd alternatief. Hier zit echter het probleem voor de jonge akkerbouwer. De gereedschapskist voor de plantenteelt raakt leger. Er zijn niet altijd alternatieven en als ze er al zijn, zijn deze duurder en de werking meestal minder. Dit maakt het een grote uitdaging om tussen de beschikbare mogelijkheden een passende oplossing te vinden.

In de akkerbouw zijn echter ook positieve ontwikkelingen gaande. Denk aan precisielandbouw, technieken als druppelirrigatie en de toepassing van biostimulanten. Dit alles om er voor te zorgen dat de plant de behandeling krijgt die ze nodig heeft. Op de juiste plek en tijd met de juiste dosering een handeling verrichten om zo een homogeen en weerbaar gewas te creëren en hiermee minder afhankelijk te zijn van weersinvloeden.

De afgelopen droge zomers hebben er aan bijgedragen dat druppelirrigatie hoger op de agenda is komen te staan. Voor akkerbouwers die moeilijk aan zoet water kunnen komen kan dit een geschikte oplossing zijn. Met relatief weinig water de juiste hoeveelheid bij de plant verkrijgen, waarbij er minder energie, water en meststoffen verspild worden. Ook de ontwikkeling van biostimulanten heeft een groeispurt doorgemaakt. Ik verwacht dat de toepassing ervan de komende jaren toe zal nemen. Ze versterken gewassen, zijn van natuurlijke oorsprong en passen hierdoor beter in een geïntegreerd gewasbeschermingssysteem. Daarnaast voorzie ik ook grote kansen voor het inzetten van natuurlijke vijanden, waardoor de inzet van insecticide kunnen reduceren. Maar hoe huisvest je ze in het perceel en zorg je dat de populatie van natuurlijke vijanden voldoende groot is om de insectenplaag te beheersen? Allemaal ingewikkelde materie, die een uitdagende toekomst creëren.

Als jonge akkerbouwer ben ik enthousiast over bovenstaande ontwikkelingen, echter realiseer ik mij dat de integratie ervan veelal afhankelijk is van de opbrengst prijzen. De marges staan onder druk. Rome is niet in een dag gebouwd en de wereld kun je niet in een dag veranderen. Het is belangrijk dat we als jonge boeren de tijd en (financiële) ruimte krijgen om stap voor stap te werken aan een toekomstbestendig bedrijf! Vanuit mijn rol binnen BAJK hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.
Wij staan open voor ontwikkeling en verandering, maar daar mag wel een beloning tegenover staan!‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte