Column ‘De toekomst van het voedselsysteem’ door voorzitter Henri van den Boomen

10 juli 2019

Op zaterdag 15 juni vond de voedselraad van de Voedsel1000 plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Als BAJK zijn we partner van de Voedsel1000 geworden omdat we als jonge boeren voedselproducenten zijn voor de toekomst en we een groot belang hebben bij alle ontwikkelingen rondom voedsel die komen gaan. Afgelopen maanden zijn 11 groepen druk bezig geweest met ieder een eigen thema om dit verder uit te werken naar een project plan. De thema’s liepen uiteen van het verbeteren van bodem en circulariteit, het verbeteren van de gezondheid van mensen door voeding, het verminderen van voedselverspilling, het betalen van een eerlijke prijs en het communiceren over de oorsprong van het voedsel. De overeenstemming tussen de thema’s, is dat voedsel onmisbaar is voor iedereen en dat we zuinig met ons voedsel, ons ecosysteem en met de voedselproducenten om moeten gaan! Daar kunnen we ons volledig bij aansluiten! We kunnen niet veroorloven dat er in de toekomst geen voedsel meer geproduceerd kan worden… toch? Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we nu werken aan het toekomstbestendig maken van het (Brabants) voedselsysteem.

En precies dat kan op verschillende manieren! Ik zag laatst een documentaire met als titel “Kringlooplandbouw Doorgrond”. Deze documentaire gaat over twee totaal verschillende manieren van Kringlooplandbouw; zoals deze bekeken wordt door een Tovenaar of door een Profeet. De Tovenaar zorgt met zijn technologische oplossingen dat de omgeving waarin het voedsel geproduceerd wordt volledig gecontroleerd  is. Verschillende parameters zoals klimaat, voedingsstoffen en water worden met technologische intelligentie aangestuurd en op deze manier kan er zeer efficiënt geproduceerd worden zonder verliezen naar de omgeving. Door deze benadering is de kringloop volledig gesloten. De Profeet vertrouwt op de natuurlijke omgeving en haar capaciteiten. Door deze benadering met de kracht van natuurlijke processen wordt de kringloop ook gesloten. De mest van de dieren voeden de bodem en het bodemleven zorgt ervoor dat de meststoffen omgezet worden in nutriënten die de planten op kunnen nemen. Door de kracht van de bodem, de dieren en de planten te combineren ontstaat er een kringloop op een natuurlijke manier.

Deze scherpe analyse van de 2 verschillende vormen van kringlooplandbouw vanuit een  helicopterview laat ons zien dat er niet 1 perfecte waarheid is als het gaat over de landbouw van de toekomst. Door de tegenstellingen te respecteren en voort te bouwen op zowel de kracht van de natuur als de technologische ontwikkeling wordt de landbouw klaargestoomd voor de toekomst. Sterker nog, het kan elkaar positief beïnvloeden. Een integrale aanpak is de oplossing waarin alle belangrijke parameters voor de toekomst worden meegenomen zoals bijvoorbeeld de effecten op het klimaat, natuur en waterkwaliteit en de omgeving, maar ook het vraagstuk rondom de kwaliteit van het voedsel. Zowel de nutritionele waarde als de effecten op de gezondheid, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel. Als gevolg ontstaat een goed inkomen voor de boer. Dit kan alleen bereikt worden als we hier met zijn allen samen aan gaan werken, overheid, stakeholders, consumenten en de ondernemers, zonder te verzanden in discussies over de emissie van ammoniak, methaan of koolstofdioxide. We moeten elkaar omarmen en een haalbaar perspectief ondertekenen. Op die manier geven we elkaar het vertrouwen zodat we samen ons Brabant, Nederland en de wereld kunnen voeden. Ik hoop en ben er van overtuigd dat we hier als BAJK aan bij kunnen dragen om tot een goed resultaat te komen. Wij doen die handreiking. Wie pakt deze mee op?‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte