BAJK positief over Europese steun voor jonge boeren

1 mei 2019

De Europese Investeringsbank (EIB) en Europese Commissie DG Agri publiceerden maandag 29 april 2019 gezamenlijk een initiatief om de toegang tot kapitaal voor jonge boeren in Europa te verbeteren. De EIB stelt een miljard euro beschikbaar zodat jonge boeren voordeliger kunnen lenen of een periode niet hoeven af te lossen. Het Brabant Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn positief over het initiatief. 

Eurocommissaris Hogan lanceerde het initiatief, samen met de uitkomsten van een Europa-brede enquête over jonge boeren, tijdens een Brusselse conferentie over prijsvolatiliteit en de financiële behoefte van jonge boeren. In de Europese Unie is slechts 5,6% van de boeren jonger dan 35, in Nederland is dit zelfs 3,9%. Mede daarom is de steun aan jonge boeren een prioriteit voor de Europese Commissie en voor het nieuwe GLB. “Wij zijn blij dat de Europese Commissie en de EIB gehoor geven aan de herhaaldelijke oproep van NAJK en koepelorganisatie CEJA om jonge boeren te ondersteunen. Dit is echt een steuntje in de rug voor jonge boeren. In Nederland is momenteel het Bedrijfsovernamefonds in de maak. Wanneer dit aangevuld wordt met de voorstellen van de EIB, zou dit een goede ondersteuning voor jonge boeren kunnen zijn”, aldus Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal.

Toegang tot financiering

Volgens de enquête worden financieringsaanvragen van jonge boeren drie keer vaker afgewezen dan die van hun oudere collega’s. Toegang tot financiering is dan ook iets waar NAJK vaak aandacht voor heeft gevraagd.
De EIB stelt een fonds van 1 miljard euro beschikbaar voor de landbouwsector en de bio-economie. De commerciële banken worden geacht dit bedrag te verdubbelen.

  • 700 miljoen euro is voor leningen aan het agrarische midden- en kleinbedrijf. De meeste Nederlandse boerderijen vallen hieronder. Minstens 10% daarvan, dus 70 miljoen euro, is geoormerkt voor boeren jonger dan 41 jaar. Bouwers: “Dit is relatief weinig geld, zeker als je weet dat er meer dan een half miljoen jonge bedrijfshoofden zijn in de EU. Het initiatief is bedoeld voor jonge boeren met een verhoogd risicoprofiel of onvoldoende onderpand die anders geen lening kunnen krijgen.”
  • Zo’n 275 miljoen euro wordt in twee pilotprojecten in Frankrijk geïnvesteerd specifiek gericht op jonge boeren en het verminderen van de schadelijke effecten van klimaatverandering.

Nederland: neem voorstellen over!
In principe kunnen commerciële banken nu aan de slag met de plannen. Daarnaast kunnen lidstaten het initiatief opnemen in hun Nationaal Strategisch Plan (NSP).  Dit is de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. NAJK roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om de voorstellen van de Europese Commissie en EIB over te nemen als aanvulling op het huidige bedrijfsovernamefonds.

Zie hier ook een bericht uit het ED.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte