Kerstgroet van BAJK bestuurder Robert Maas

De kerst staat voor de deur. Dit jaar in kleinere kring, maar dit hoeft zeker niet minder gezellig te zijn. Wij hebben begrip voor de situatie en hopen dat door de huidige maatregelen we in de loop van 2021 elkaar weer persoonlijk kunnen treffen.
Ondanks alle corona ontwikkelingen ploegt de boer voort om het beste voedsel op tafel te kunnen zetten. Samen streven we naar kwalitatieve hoogstaande producten waar wij hopelijk in de toekomst meer voor beloond gaan worden.

Ook wij als BAJK ploegen voort aan de toekomst van de jonge boer in Brabant. Afgelopen jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met het bestuur van onze mooie provincie. Dit gaan we in 2021 zeker voortzetten. De provincie Noord-Brabant wil graag voorop lopen in verduurzaming, natuurbehoud en natuurontwikkeling. BAJK werkt er voortdurend aan om mee te kunnen en mogen denken op deze en andere thema’s. Samen de regels bepalen en niet alleen regels opgelegd krijgen. We streven naar een klimaat waarin de jonge boer de mogelijkheid heeft mee te denken over haalbare oplossingen.

2020 was een bewogen jaar met veel uitdagingen die we op voorhand niet hadden voorzien. Wij als BAJK bestuur wensen jullie een zalig kerstfeest toe en een gezond nieuwjaar. Laten we genieten van alle mooie producten die onze sector produceert. Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin we de corona pandemie achter ons kunnen laten en we volop bezig kunnen zijn met de ontwikkeling van onze bedrijven!

Met vriendelijke groet,

Robert Maas
Voorzitter BAJK