Laat ons weten waar jouw behoeften liggen en vul de enquête in!

In 2020 heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen bestaande uit FME, ZLTO, BAJK, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant. Binnen het samenwerkingsverband van de Taskforce willen we dat de kansen die nieuwe ideeën en technologieën kunnen bieden voor een duurzamere veehouderij daadwerkelijk worden opgepakt. We gaan met elkaar aan de slag zodat er technologieën worden (door-)ontwikkeld voor stalsystemen die voldoen aan de behoeften van de veehouder, de businesscase van de leverancier en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. Het doel van deze enquête is om input op te halen, zodat BAJK op basis van de behoeften van haar leden kan bepalen waarop er binnen de Taskforce extra focus opgelegd moet worden.

Klik hier voor de link naar de enquête.