Meld je nu nog aan voor de ‘Beloningsregeling voor Brabantse melkveehouders’

Brabant gaat duurzame melkveehouders in het op te richten Van Gogh Nationaal Park financieel belonen voor hun bijdrage aan biodiversiteitsherstel. Dat gebeurt via de Biodiversiteitsmonitor. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) bestaat uit een set van 13 indicatoren die de invloed van de bedrijfsvoering in de melkveehouderij op de leefomgeving, bodem en water in kaart brengt. De melkveehouder krijgt punten op elk van die indicatoren. Hoe hoger de score, des te hoger de beloning.

Bekijk hier het filmpje voor meer informatie. Aanmelden kan tot 26 februari 2021.