Neem deel aan de interactieve (online) sessie ‘Opvolging SBV regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s.

Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen organiseert drie online sessies om ervaringen te delen en om veehouders, leveranciers en deskundigen de mogelijkheid te bieden de samenwerking op te zoeken. Tijdens de sessies staat het delen van successen en bespreken van de uitdagingen bij het aanvragen en implementeren van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen en de nieuwe technologie centraal. Daarnaast is er ook aandacht voor de samenwerking tussen veehouders en leveranciers van nieuwe stalsystemen. Heb jij in interesse om deel te nemen? Bekijk dan hier het programma.