Neem deel aan de interactieve (online) sessies ‘Opvolging SBV regeling’ op dinsdag 16 en woensdag 17 maart a.s.  

Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen organiseert drie online sessies om ervaringen te delen en om veehouders, leveranciers en deskundigen de mogelijkheid te geven de samenwerking op te zoeken. Tijdens de sessies staat het delen van successen en het bespreken van de uitdagingen bij het aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie centraal. Ook is er aandacht voor de samenwerking tussen veehouders en leveranciers van nieuwe stalsystemen. Hoe werkt het? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de successen en ervaringen?

Programma dinsdag 16 maart 2021

Ochtend 10.30 – 12.15 uur:
Ervaringen tussen boeren, successen en uitdagingen bij aanvragen en implementeren van de SBV subsidie en de nieuwe technologie
* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse
* SBV regeling- delen van ervaringen met onderwerpen zoals:
* Hoe organiseer je de samenwerking tussen boer en leverancier(s)?
* Valideren van nieuwe technologie – hoe werkt dat?
* Waar moet je verder op letten?
* Break-out sessies / ervaringen delen in kleine groepjes
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Middag 16 MAART 13.30 – 15.30 uur:
Integrale benadering voor de toekomstbestendige stal – stapelen van innovaties
* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse
* Ervaringen delen door bedrijf die al gebruik maakt van de regeling
* Mest en Methaan
* Management maatregelen – welke kansen zijn er?
* Korte toelichting PPS mest
* Break-out sessies
* Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Programma woensdag 17 maart 2021 
Ochtend: 10.30 – 12.15 uur:

Deelsessie: Mest en Methaan
Reductie van methaan emissie (van mest) is één van de componenten van de SBV regeling. In dit webinar wordt gekeken wat er al kan en wat de stand van zaken is.
* Welkom door Taskforce Toekomstbestendige stallen – Xander Pieterse
* Methaan in de melkveehouderij
* Mest
* Systemen in de stal
* Opslag buiten de stal
* Aanwending
* Vragen en terugkoppeling
* Afsluiting

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor het de online sessies. Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je een link om het webinar te volgen en een programma.
Heb je vragen, opmerkingen of wil je je aanmelden voor onze nieuwsbrief? neem dan contact met ons op via toekomstbestendigestallen@fme.nl