Ondersteunende maatregelen veehouderij

27 oktober 2018

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set van ondersteunende maatregelen om de transitie naar een zorgvuldige veehouderij te versnellen. Hiervoor stelt de provincie €75 miljoen beschikbaar.

Zie het overzicht met een korte omschrijving van alle ondersteunende maatregelen.

Praktische ondersteuning
De provincie werkt samen met de veehouderijsector, het bedrijfsleven, gemeenten en het Rijk om nieuwe stalsystemen te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk op de markt toe te laten. Boeren kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten.

Top agrofoodregio in Europa
De provincie wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Zij ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt te versnellen. Om zo de kwaliteit van de natuur, woon- en leefomgeving te beschermen.

Zie hier het originele artikel.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte