Nieuws

 • 9 januari 2019
  Trotse Jonge Boer aan het woord!

  Hallo allemaal,

  Mijn naam is Gijs van Rooij, ik ben 26 jaar oud en woon in Drunen. Mijn ouders hebben een melkgeitenbedrijf en 4 jaar geleden ben ik toegetreden tot het bedrijf. 
  De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met het optimaliseren van het bedrijf. Komend jaar gaan we ongeveer 1300 geiten melken. Maar bij het houden van melkgeiten komt meer kijken dan alleen melken.


 • 9 januari 2019
  Uitnodiging: Excursie Melkveehouderij van Poppel

  Dinsdag 29 januari organiseert BAJK in samenwerking met AJK Altena en Biesbosch, AJK Den Bosch en AJK Oosterhout een excursie naar Melkveehouderij Van Poppel. Jack en Gijs van Poppel beschikken over een innovatief melkveebedrijf. Zo hebben ze een emissiearm vloersysteem welke vergelijkbaar is met de V17 vloer en daarnaast zijn ze deelnemer aan het Jumpstart-project van FrieslandCampina. Hier vanuit hebben ze een mono-mestvergister op het bedrijf staan. Met een mono-mestvergister kan energie worden gewonnen uit mest eventueel in combinatie met mestverwerking.


 • 2 januari 2019
  Uitnodiging Werkgroep Plantaardig: Bodemanalyse lezen, begrijpen en er naar handelen!

  Haal jij alles uit je bodemanalyse? Uit een bodemanalyse kan veel meer gehaald worden dan veelal gedaan wordt.
  Dit komt omdat het vaak al erg complex kan zijn om van een bodemanalyse te komen tot een gewas specifiek bemestingsplan. Maar om tot een goede bodemvruchtbaarheid en goede opbrengst te komen is het wel belangrijk om antwoord te kunnen geven op de volgende vragen. Zijn er voldoende nutriënten beschikbaar? Is mijn organische stof balans op orde? Hoe staat het met mijn bodemleven? Welke maatregelen kan ik nemen om mijn bodem te verbeteren? Met behulp van het 6-stappenplan maken de teeltadviseurs van Vlamings ons wegwijs in de gecompliceerde wereld van bodem en bemesting.


 • 27 december 2018
  AB Werkt en BAJK verlengen samenwerking!

  AB Werkt en BAJK hebben het contract verlengd. Pierre van Genugten (BAJK) en Remco van Sambeek (regiomanager AB Werkt) schudden elkaar de hand en beklinken daarmee de overeenkomst. De waardevolle samenwerking wordt met nog eens drie jaar verlengd. 


 • 26 december 2018
  Agrifirm Jongerendag 2019

  Ben jij 35 jaar of jonger? Dan ontvangt de Jongerenraad van Agrifirm je graag tijdens de Jongerendag op woensdag 9 januari. Hier presenteert Minister Carola Schouten haar visie op de landbouw van de toekomst. Daarnaast geven interessante ondernemers aan hoe zij de maatschappelijke ontwikkelingen omzetten in kansen voor de toekomst.


 • 24 december 2018
  Eindejaarsboodschap van voorzitter Henri van den Boomen

  Nu het eind van het jaar nadert, is het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. In 2018 hebben we weer veel meegemaakt. Op 1 januari 2018 werden de fosfaatrechten ingevoerd voor de melkveehouderij. De fosfaatrechten zorgden er voor dat veel bedrijven de ingeslagen koers moesten bijstellen. Investeringen in duurzame stallen kunnen op de huidige manier namelijk niet terugverdiend worden. Afgelopen zomer was een extreem droge zomer waardoor er door verdroging veel schade ontstond aan gewassen en regenhaspels maakten overuren. Dit zorgde voor een rampzalige oogst met als gevolg dat veel bedrijven in zwaar weer kwamen te zitten. Dit soort omstandigheden vragen om een andere manier van ondernemen, want ook in de toekomst moeten we meer rekening houden met verandering in wetgeving en klimaat. Op basis hiervan zullen we de koers van onze onderneming bij moeten stellen.


 • 24 december 2018
  Geslaagde bijeenkomst Werkgroep Plantaardig

  Op donderdag 13 december vond er een interessante bijeenkomst plaats van Werkgroep Plantaardig met als thema ‘Gezonde bodem, gezond gewas’. Als gastsprekers hielden Edward van der Linden en  Jelle Westerlaken van Syngenta een verhaal over gewasbeschermingsmiddelen. Na een bedrijfsintroductie gingen ze in op de manier van toedienen. Rijsnelheid, dopgrootte, boomhoogte en druk, zijn bijvoorbeeld van grote invloed op drift. Daarnaast werd de eigen veiligheid toegelicht.


 • 19 december 2018
  Uitnodiging Voedsel1000

  Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de provincie Noord-Brabant de Voedsel1000; een bijeenkomst voor Brabanders die samen het Voedselbesluit gaan opstellen. Met elkaar ga je in gesprek over de toekomst van het voedselsysteem. 


 • 19 december 2018
  Informatiebijeenkomst nieuwe openstelling POP3 Noord-Brabant

  In de periode december 2018 – februari 2019 staan vier maatregelen van het POP3-programma open voor subsidieaanvragen. Er is in totaal ruim 6,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen onderstaande maatregelen.


 

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte