Nieuws

Bokstraining brengt BAJK bestuurders dichter bij elkaar!

Op zaterdag 12 september heeft het BAJK-bestuur een bestuurstraining gehad. De training werd verzorgt door Carmen van Dam van LTO Academie en bokcoach Wendy Manders. De bestuurstraining had als doel elkaar verdiepend leren kennen als team en stond in het teken van goed en flexibel met elkaar kunnen samenwerken ondanks alle drukke en volle agenda’s.

Lees verder »

BAJK aanwezig tijdens LIB-bijeenkomst: Integratie in de keten

Op 2 september was BAJK aanwezig bij de Stuurgroep LIB-bijeenkomst met als thema: ‘Integratie in de keten’. Stuurgroep LIB is een convenant tussen de provincie Noord-Brabant en de ZLTO, met als doel samen te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Lees verder »

NAJK: Maak van het mestbeleid geen schijtbeleid!

Dinsdagavond 8 september heeft minister Schouten via een Kamerbrief inzicht gegeven in de nieuwe contouren van het mestbeleid. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ziet dat er geprobeerd is om echt anders naar het mestbeleid te kijken en met een plan voor de langere termijn te komen dat richting en duidelijkheid geeft aan de sector. Echter, er zijn grote zorgen hoe jonge boeren de stappen kunnen zetten die binnen deze contouren worden gevraagd.

Lees verder »

NAJK en Aeres Hogeschool Dronten gaan nadrukkelijker samenwerken

Hoewel beide partijen al samenwerken op evenementen en tijdens projecten, hebben NAJK en de hogeschool nu definitief besloten de krachten te bundelen. Afgelopen dinsdag 8 september zetten Rieke de Vlieger, directeur van Aeres Hogeschool Dronten en NAJK-voorzitter Andre Arfman een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Samen staan we sterk voor de belangen van jonge ondernemers!

Lees verder »

BAJK vindt openstellen extern salderen onverstandig en te vroeg

Als BAJK vinden wij het onverstandig en te vroeg om extern salderen open te stellen door de provincie Noord-Brabant en vinden wij dat de drie volgende punten eerst op orde moeten worden gebracht, alvorens extern salderen open kan gaan; (1) knelgevallen oplossen en legaliseren (o.a. PAS-melders en vrijgestelde bedrijven), (2) een goedwerkend stikstofregistratiesysteem en (3) goede en gelijke spelregels rondom extern salderen, zodat ook de toekomstige jonge boer in Brabant toekomst heeft.

Lees verder »

Column BAJK bestuurder Marc van der Bol: ‘De puzzel bestaat uit steeds meer stukjes’

De beste tactiek van puzzelen: Eerst de randjes leggen, dan het middenstuk en kijken naar het voorbeeld. Maar wat als er stukken ontbreken of je geen voorbeeld hebt? Dan wordt het behoorlijk ingewikkeld of in het geval van ontbrekende stukken, zelfs onmogelijk. Als jonge boer probeer je ook het toekomstplaatje te leggen. Wat op z’n plat Brabants gewoon ‘verrekte lastig’ is!

Lees verder »

Partner aan het woord KWS: Met meer eigen ruwvoer naar lage kosten

Er is al langere tijd veel aandacht voor verbetering van de ruwvoerefficiëntie. Dit is niet onterecht. Enerzijds omdat er met de ruwvoergewassen sprake is van een zogenaamd ‘yield gap’: een verschil in opbrengst tussen dat ruwvoergewassen op basis van de proeven genetisch gezien kunnen realiseren en dat wat er in de praktijk wordt gerealiseerd.

Lees verder »

BAJK en KWS gaan samenwerking aan!

Op vrijdag 24 juli is de samenwerkingsovereenkomst tussen KWS Benelux en BAJK getekend voor de komende drie jaar. Al meer dan 160 jaar is KWS actief in de veredeling van de belangrijkste
landbouwgewassen, waarbij in Nederland de focus ligt op maïs, granen waaronder Snelle Lente Rogge, suiker- en voederbieten. BAJK kijkt uit naar de prettige samenwerking en de activiteiten die zij samen met KWS Benelux op
kan pakken.

Lees verder »

De FoodUp! Academie komt er weer aan!

De FoodUp Academie geeft je in vijf academiedagen een overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen door de hele keten. Het programma van vijf dagen biedt ruimte voor zowel theorie als praktijk, maar ook leren van elkaar is een belangrijk onderdeel. We geven je kennis en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse werk.

Lees verder »

Hoe veilig boer jij?

Als ondernemer wil je natuurlijk het beste halen uit jezelf, het bedrijf en je medewerkers. Maar wel op een zo’n veilig mogelijke manier. Wil je weten hoe je er voor staat? Dan zijn er verschillende mogelijkheden waarop je dit zelf kunt toetsen

Lees verder »

Trotse Jonge Boeren gaat verder als stichting

Per aankomend seizoen gaat Trotse Jonge Boeren verder als stichting. De afgelopen drie jaar is Trotse Jonge Boeren onder de vleugels van BAJK opgericht en hebben wij samen binnen de projecten geslaagde activiteiten kunnen organiseren, zoals Liefde voor de BOERderij, Toer de Boer met SFYN en de samenwerking met de Koksopleiding in Bergen op Zoom.

Lees verder »

Column BAJK bestuurder Rowena de Weert

Boeren doe je niet meer alleen op eigen erf! Dat is de afgelopen tijd wel gebleken. Menig burger heeft in haar hele leven nog nooit zo veel tractoren gezien. De boer is uit de anonimiteit getreden. De boer werd zichtbaar en dat werd tijd! Graag roep ik alle jonge boeren en boerinnen op om hier samen met BAJK en TJB aan verder te werken. Laten we met z’n allen meer inzicht geven in wat we doen en waarom we dit doen. Dan kunnen we samen een grote stap vooruit zetten en blijven werken aan onze toekomst.

Lees verder »

Trotse Jonge Boeren zorgen voor licht in de duisternis

Maandagavond kwamen meer dan 180 jonge Brabantse boeren samen in Maarheeze om met trekkers een tekst te formeren in een weiland. Met deze publieksvriendelijke actie willen ze aandacht vragen voor de positie van jonge boeren in Brabant en hun zorgen over de toekomst. De actie is opgezet door een groep jonge landbouwers onder de naam ‘Trotse Jonge Boeren’. Zij vinden dat er te weinig aan hen wordt gedacht in Brabant. De opeenstapeling van wet- en regelgeving en de polarisatie in het publieke debat over landbouw maakt veel jonge boeren onzeker over hun toekomst.

Lees verder »

Column BAJK bestuurder William van Genugten: ‘Als je tot de nek in de shit zit, dan moet je het hoofd niet laten hangen’

De kunst is om ervoor te zorgen dat we als jonge boeren een toekomst kunnen behouden en te kijken waar dingen op een realistische termijn beter kunnen. Zodat we niet in ‘de shit’ komen of er niet meer uit. Hierbij is vooruitkijken en samenwerken de sleutel. Het BAJK zit sinds kort aan tafel bij het Taskforce Innovatieve Stalsystemen. De Taskforce werkt aan een meer bestendige innovatiedynamiek voor een toekomstbestendige veehouderij. Waar gekeken word naar nieuwe stalsystemen die beter zijn voor de ondernemer, dier en milieu. Een Taskforce waar mijn inziens wordt gekeken naar kansen in plaats van bedreigingen en waar de stem van de jonge boer sterk telt.

Lees verder »

Partner aan het woord ABAB: Traject Jong Ondernemerschap

Het runnen van een eigen bedrijf zit vol uitdagingen, zeker in de agrarische sector. Thema’s als voedselveiligheid, duurzaamheid en een goed verdienmodel zijn actueel. Hoe maak je als startende, agrarische ondernemer de juiste keuzes? ABAB en BAJK willen de nieuwe generatie ondernemers in de land- en tuinbouw ondersteunen. Daarom organiseren wij een vijfde editie van het traject Jong Ondernemerschap. Wil jij groeien in het ondernemerschap? Meld je dan aan voor het traject! We zien je aanmelding graag tegemoet via info@bajk.nl.

Lees verder »

BAJK in samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Dit jaar heeft BAJK zich gevoegd bij het samenwerkingsverband Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werken wij samen met FME, ZLTO, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Provincie Noord-Brabant om innovatie voor duurzame stalsystemen aan te jagen en te ondersteunen. Door de samenwerking komt een netwerk van enkele duizenden bedrijven en instellingen in beeld bij de ontwikkeling van nieuwe duurzame stalsystemen.

Lees verder »

Hang een poster op en steun de boeren op 22 juli!

Als we nu niets doen, dan kunnen we straks onze bedrijven niet meer voortzetten en ligt er nog maar weinig Nederlands voedsel op jullie bord. Daarom willen wij jullie vragen om ons morgen allemaal te steunen. Hoe kun je dit doen? Ga naar trotsejongeboeren.nl of bajk.nl en print onderstaande poster uit en hang deze voor de raam. Het zou leuk zijn als jullie er nog een paar stoere laarzen bij willen zetten, zodat jullie ook fysiek kunnen laten zien dat jullie achter de boeren staan! Alvast hartelijk dank!

Lees verder »

Column BAJK bestuurder Annemarie de Ceuster ‘Stilte voor de stikstofstorm…’

Wie dacht dat 2020 een bijzonder jaar zou worden, krijgt dubbel en dwars gelijk. Het eerste halfjaar begon rustig. Iets té rustig als je het mij vraagt. Totdat de storm opkwam. Net voor de feestdagen eind 2019 zijn we op politiek niveau uit elkaar gegaan, met de gedachte om in het eerste kwartaal van 2020 constructief met alle sectorpartijen te werken aan een passend Brabants stikstofbeleid. Passend voor iedereen die in Brabant wil ondernemen, wonen, recreëren en bovenal: genieten van al het moois dat Brabant te bieden

Lees verder »

Kom jij de Agrifirm Jongerenraad versterken?

Ben jij tussen de 20 en 32 jaar en ben je (toekomstig) agrarisch ondernemer? Lijkt het jou leuk om mee te denken met het bestuur en de directie van Agrifirm, te zorgen voor verbinding tussen het districtsbestuur en de jongeren in de regio, ambassadeur te zijn voor de coöperatie en kennis te maken met bestuurswerk? Dan is de Agrifirm Jongerenraad iets voor jou!

Lees verder »

Eke Folkerts nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK

NAJK heeft een nieuwe portefeuillehouder bedrijfsovername! Eke Folkerts is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 juni 2020 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Folkerts volgt hiermee Sietse Draaijer op die zich de afgelopen twee jaar ingezet heeft voor de belangen van de jonge boeren en tuinders.

Lees verder »

Column door vicevoorzitter Gerben Boom ‘Aan de slag met actuele en generaties oude vraagstukken’

Afgelopen week kwam mijn opa aan met een krantenknipsel van het Noord-Brabants Landbouwblad uit 1961. Het stukje ging over de kaderdagen van één van de voorlopers van het BAJK. “Kijk Gerben, vroeger ging het al over onderwerpen waar jullie het nu ook over hebben’’. Ik lachte en begon met enige verbazing met lezen van het artikel. Tot mijn verwondering kon alles wat daar stond zo overgenomen worden in de krant van vandaag.

Lees verder »

Laat deze kans niet liggen: VABIMPULS voucher ook beschikbaar voor een familiedialoog

Momenteel zijn er diverse onzekerheden binnen de agrarische sector en is het belangrijk om het gesprek aan te gaan binnen het gezin over welke koers jullie (familie)bedrijf gaat varen. Maar nog belangrijker jij als jonge (toekomstig) ondernemer! Al enige tijd stelt de provincie Noord-Brabant via VABIMPULS een voucher ter beschikking om agrarische ondernemers die zijn gestopt, overwegen om te stoppen of doorgaan en willen omschakelen te ondersteunen en te begeleiden.

Lees verder »

Wat deed NAJK voor jou in mei?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. Ze zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen ze trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel.

Lees verder »