Partner aan het woord: ABAB

27 juni 2016

Partner aan het woord

Het BAJK bestaat uit jonge ondernemende mensen. Zij willen zorgen voor een positieve ontwikkeling van de agrarische sector en een goede ontwikkeling van jonge ondernemers. Een deel van de leden gaat thuis het bedrijf overnemen, maar er is ook een aantal leden dat werkzaam is in de periferie van de sector. Ze zijn jong en enthousiast. Daar wil ABAB Accountants en Adviseurs graag mee samenwerken

 

Ineke Couwenberg, marktmanager bij ABAB Accountants en Adviseurs: “In de huidige tijd heeft een agrarisch ondernemer competenties op verschillende niveaus nodig. Operationele vaardigheden, tactisch inzicht en het vermogen om strategisch de juiste beslissingen te nemen. Agrarische bedrijven versterken zich aan de operationele kant met personeel en specialisten. Hierdoor komt het zwaartepunt van de ondernemer op tactiek en strategie te liggen. Dat vraagt om ondersteuning van een betrokken partner die volledig thuis is in de bedrijfsvoering en die de ondernemer een spiegel durft voor te houden. ABAB heeft de kennis en ervaring om dat te doen en dat gaat veel verder dan het traditionele accountantskantoor. Een project wat goed laat zien in welke breedte wij meedenken, is de netwerkgroep ‘Ben jij klaar voor jouw toekomst?’. Om jonge ondernemers klaar te stomen voor de toekomst zijn we dit initiatief samen met BAJK gestart.

 

De netwerkgroep voor agrarisch ondernemers van de toekomst bestaat uit BAJK-leden uit verschillende agrarische sectoren. Het is een traject van anderhalf jaar waarin er om de twee maanden een bijeenkomst plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomsten staat steeds een ander thema centraal, zoals: de huidige status van de agrarische sector in Nederland, financiering, ondernemerschap, innovatie, de toekomst van het bedrijf en de rol van de ondernemer. Zowel inhoud als vaardigheden komen aan bod en de jonge ondernemers worden door externe sprekers begeleid.

 

ABAB wil de relatie met de groep jonge ondernemers verstevigen. Het is onze intentie dat zij zowel op persoonlijk als zakelijk vlak een groei doormaken. De bedrijven van deze ondernemers ontwikkelen zich daardoor ook en zo kunnen ze ambassadeurs voor de sector gaan worden. Hierdoor kunnen ze een versnelling aanbrengen in de transitie van de agrarische sector die noodzakelijk is om een stevige en gezonde sector te blijven. Daar willen we graag voor en in blijven werken!”‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte