Samenvatting Spoedoverleg Stikstof & vrijdag 25 oktober?!

18 oktober 2019

Gisteravond heeft het Spoedoverleg Stikstof plaatsgevonden in Oirschot. Allereerst nogmaals dank voor de grote aanwezigheid en betrokkenheid op deze korte termijn. In alle hectiek zijn we tevreden. We hopen dat aanwezigen hebben geleerd en we hopen vooral dat de signalen vanuit de jonge boeren duidelijk over zijn gekomen bij de aanwezige Statenleden.

Presentatie Dhr. Lauwerijssen
In deze bijeenkomst werden leden meegenomen in de materie van de huidige stikstofproblematiek en werden vragen beantwoord. Tijdens deze bijeenkomst werden we bijgestaan door een spreker die dagelijks met deze problematiek te maken heeft, namelijk dhr. ing. Jan Lauwerijssen. Dhr. Lauwerijssen heeft leden middels een presentatie antwoord gegeven op vragen als: Wat ging er aan vooraf? Waar staan we nu? Wat zijn de verwachtingen & hoe in te spelen op de toekomst?

Tienpuntenplan
Ook heeft Wim Bens van ZLTO een tienpuntenplan gedeeld met onze eisen voor een zinvol stikstof- en veehouderijbeleid. Deze hebben we aangevuld met de gister opgehaalde punten en zullen wij z.s.m. met jullie delen.

Deze 10 punten gebruiken we als input voor het gesprek dat BAJK samen met ZLTO en andere agrarische partners heeft bij Gedeputeerde Staten. Dat wordt een héél stevig gesprek, en ook absoluut geen gemakkelijk gesprek.

Vrijdag 25 oktober
Tenslotte de vraag van velen; Hoe zit het met de Statenvergadering volgende week vrijdag op de Provincie?! Volgende week vrijdag vindt de Statenvergadering plaats. Er gaat/ging een WhatsApp-bericht rond dat bij dit overleg het Brabantse stikstofbeleid wordt behandeld. Dat is technisch gezien niet het geval, maar heeft het wel indirect wel degelijk betrekking op het Brabantse stikstofbeleid.

Wat namelijk wél wordt behandeld is de deadline voor het aanvragen van de vergunningen voor stalsystemen in het kader van de Versnelde Transitie Veehouderij (‘7 juli 2017’). De Staten willen deze verplaatsen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020. Wij eisen dat ook de deadline van 1 april van tafel gaat of ruim wordt opgeschoven. We gaan die tijd namelijk héél hard nodig hebben om het Brabantse stikstofbeleid GOED af te stemmen op het landelijk beleid, en om tijd te verschaffen om innovatieve stalsystemen goedgekeurd te krijgen.

Wij blijven er dan ook op hameren bij de Statenleden dat die tijd er komt en dat de datum van 1 april dus van tafel gaat. Hier zijn we nú mee bezig, en we willen hier de komende dagen op verschillende manieren op blijven inzetten.


We roepen we alle leden van het BAJK op om vrijdag 25 oktober hun stem te laten horen op het Provinciehuis. Want; Samen staan we sterk!

Heb je tussentijds vragen m.b.t. bovenstaande? Neem contact op met een van onze bestuurders of via info@bajk.nl.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte