Terugblik – Bijeenkomst Brabant Advies

Interactief gesprek met BrabantAdvies
Op woensdagavond 27 oktober zijn 12 leden met BrabantAdvies in gesprek gegaan over het toekomstperspectief van de Brabantse jonge boer en tuinder. Het was een zeer interactieve avond waar ieder aanwezig lid zijn inbreng heeft kunnen leveren. Als jonge boeren en tuinders hebben we allemaal een Brabants hart en willen we graag in Brabant blijven boeren. We hebben veel grond in bezit en hebben een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Dit waardeert de burger, maar de politiek zou dit voor ons gevoel ook meer mogen waarderen. Er zijn verschillende aandachtspunten waar meer focus en aandacht op mag komen en het is belangrijk dat wij hier zelf als jonge boeren en tuinders het voortouw in nemen. We willen graag een verscheidenheid aan bedrijven behouden en daarom wil BAJK haar leden vragen om BAJK te ondersteunen bij de belangenbehartiging provinciaal en/of lokaal. Volgende week valt de Miljoenpoot in de bus met een flyer met meer informatie! Heb jij interesse? Laat het ons dan zeker weten via info@bajk.nl.