Traject Jong Ondernemerschap – ABAB

Succesvolle zesde editie van traject Jong Ondernemerschap

De zesde editie van het traject Jong Ondernemerschap zit erop! Tijdens de afsluitende bijeenkomst presenteerden de deelnemers hun ondernemersplannen. Daarin lieten zij de kennis en ervaring zien die ze samen opdeden tijdens de bijeenkomsten.

Afsluitende bijeenkomst
Tijdens de laatste bijeenkomst namen de jonge ondernemers hun familie, partners en andere betrokkenen mee in hun ontdekkingsreis. Ronald Meijers, voorzitter raad van bestuur ABAB, en Teun Vereijken, bestuurslid BAJK, lichtten nog eens toe waarom zij het zo belangrijk vinden om dit traject gezamenlijk te faciliteren. Investeren in toekomstbestendig ondernemerschap! Marlies Bosker, Movaeres, en Bas Korsten, bedrijfsadviseur ABAB, deelden hun visie op het overnametraject en gaven de genodigden een spoedcursus ondernemerschap.

Zes interessante en leuke bijeenkomsten
Aan deze laatste bijeenkomst gingen vijf bijeenkomsten vooraf. De eerste bijeenkomst startte meteen met een opdracht: teken jezelf in het bedrijf. Het bleek een mooie manier om in gesprek te gaan over ambities en kwaliteiten. Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van de verschillende (familie)bedrijven en de rol van de jonge ondernemers binnen de familie. Ook de markt en financiële positie bleven niet onbesproken. Een fijne manier om elkaar en elkaars bedrijven beter te leren kennen.

In de vijf opvolgende bijeenkomsten zijn bovengenoemde thema’s verder uitvoerig met elkaar besproken en bediscussieerd onder begeleiding van Bas Korsten en Marlies Bosker. Het eindproduct: een ondernemersplan met de missie en ambitie en de daaruit volgende doelen, strategieën en actieplan.

Waardevol traject
We kijken terug op een mooi traject met leerzame bijeenkomsten en betrokken deelnemers. Iedereen was het erover eens dat dit waardevolle traject een vervolg verdient, dus de volgende bijeenkomst staat alweer gepland!

Meer weten?
Wil jij meer informatie of advies over de kansen en bedreigingen voor jouw (toekomstig) bedrijf? Of meer zicht op je marktpositie en de ontwikkelingen in de sector? Neem dan contact op met Bas Korsten via telefoonnummer 06-22930680 of stuur Bas een mail. Meer informatie over het traject Jong Ondernemerschap vind je op www.abab.nl/jong-ondernemerschap.