Uitnodiging online bijeenkomst t.b.v. invulling beleidskader landbouw

De provincie Noord-Brabant is momenteel druk bezig met het vergaren van informatie voor het opstellen van het nieuwe beleidskader. Dit beleidskader schetst hoe de toekomst van de Brabantse landbouw-  en voedselketen vorm kan krijgen. Op 10 maart gaat BAJK hierover met gedeputeerde Elies Lemkes-Straver in gesprek en zal BAJK aan de hand van haar visiedocument ook een aantal suggesties aandragen voor de invulling van het beleidskader. Op woensdag 24 februari van 20:00 – 21:30 uur in een online sessie met 10 deelnemers gaat de provincie graag open met jou als jonge boer of tuinder in gesprek om input op te halen over wat er in de sector speelt en waar jonge boeren en tuinders behoeften aan hebben. In deze bijeenkomst is het met name belangrijk om het juiste beeld van de agrarische sector te schetsen richting het projectteam wat het beleidskader op gaat stellen. Ben jij geïnteresseerd om als lid bij de bijeenkomst aan te sluiten? Meld je dan uiterlijk maandag 22 februari aan via info@bajk.nl.