Uitnodiging Webinar Natuurinclusieve Landbouw ‘Samen kom je verder’

7 november 2020

De provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren organiseren samen een webinar over natuurinclusieve landbouw op woensdag 25 november van 12:30 – 14:00 uur. Als natuurinclusieve agrariër sta je er niet alleen voor: steeds meer collega’s innoveren hun bedrijf om de grond vitaal te houden, efficiënt om te gaan met grondstoffen, om bij te dragen aan de natuur en landschapskwaliteit en tevens voor een goed inkomen te zorgen.

In een afwisselend programma presenteren diverse partijen, die betrokken zijn bij agrariërs, welke plannen zij hebben om natuurinclusieve ondernemers te ondersteunen en te helpen de beweging te maken. Zo wordt er ingegaan op grondinzet en financiering. En is er specifiek aandacht voor verdienmodellen, waarbij wordt ingegaan op zowel individuele casussen als op een collectief initiatief.

Programma
12.30 uur Start webinar

• Opening door dagvoorzitter Susan Martens en Jack Verhulst (voorzitter netwerk Goed Boeren)
• Wat is natuurinclusieve landbouw en op welke wijze ondersteunen de provincie en het netwerk
Goed Boeren ondernemers?
• Interview met Hendrik Hoeksema (bestuurslid ZLTO)
• Grondinzet:
Interview met Theo Bakker (adviseur natuurinclusieve landbouw Staatsbosbeheer)
en Anya van de Ven (coördinator verkoop grond Groen Ontwikkelfonds Brabant)
• Financiering:
Interview met Jorrit Dekkers (directeur Food & Agri Rabobank Midden-Brabant)
• Verdienmodellen:
Interview met Frederiek van Lienen (directeur Duinboeren)
• Interview met Elies Lemkes (gedeputeerde Landbouw, Voedsel & Natuur provincie Noord-Brabant)

14.00 uur Afsluiting

Aanmelden
Meld u nu aan op www.goedboeren.nl/webinar
Deelname is kosteloos en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema.
Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor het webinar een link, waarmee u de bijeenkomst kunt volgen.

Voor meer informatie zie de website van Landbouw & Voedsel Brabant en Netwerk Goed Boeren.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte