Uitnodiging Werkgroep Plantaardig: Bodemanalyse lezen, begrijpen en er naar handelen!

2 januari 2019


Haal jij alles uit je bodemanalyse? 
Uit een bodemanalyse kan veel meer gehaald worden dan veelal gedaan wordt. Dit komt omdat het vaak al erg complex kan zijn om van een bodemanalyse te komen tot een gewas specifiek bemestingsplan. Maar om tot een goede bodemvruchtbaarheid en goede opbrengst te komen is het wel belangrijk om antwoord te kunnen geven op de volgende vragen. Zijn er voldoende nutriënten beschikbaar? Is mijn organische stof balans op orde? Hoe staat het met mijn bodemleven? Welke maatregelen kan ik nemen om mijn bodem te verbeteren? Met behulp van het 6-stappenplan maken de teeltadviseurs van Vlamings ons wegwijs in de gecompliceerde wereld van bodem en bemesting.

Dit vindt plaats tijdens de volgende bijeenkomsten:

Datum:  14 januari 2019
Tijd:       20.00 uur
Locatie: Prins Reinierstraat 7, Steenbergen


Datum
:  21 januari (i.s.m. AJK De Peel)
Tijd:       20.00 uur
Locatie: Nachtegaallaan 31, De Mortel

Neem een actuele bodemanalyse van je perceel mee en ga aan de slag met je bodemkwaliteit! Meld je vooraf aan via info@bajk.nl of klik op ‘gaat’ bij het Facebook evenement.

Bemesting goed afstemmen = teeltseizoen 2019 goed starten.‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte