Webinar Agrifirm ‘Rantsoen optimalisatie door gebruik reststromen’

BAJK organiseert binnen het project ‘Boerenvisie’ in samenwerking met haar partners vier interessante Webinars. Agrifirm gaat in haar workshop met jou aan de slag met het optimaliseren van je rantsoen door reststromen uit de humane sector in te zetten. Je krijgt inzicht in verschillende reststromen (droog/nat) die toepasbaar zijn op jouw bedrijf met als uiteindelijk doel kringlopen te sluiten en je voerkosten te verlagen.

Datum: 23 februari
Tijd: 20:00 – 21:00 uur
Deelnamelink: https://webinar.academieportal.nl/513874362.html