Contributie en reglement

De kosten voor het lidmaatschap van het BAJK bedragen € 45,- op jaarbasis. De contributie voor het komende jaar wordt in de eerste week van december afgeschreven middels automatische incasso. Indien geen machtiging tot incasso wordt afgegeven kan een factuur worden toegezonden. Hiervoor wordt € 5,- aan administratiekosten berekend.

 

Meld een nieuw lid zich aan in de periode januari tot juli van het huidige jaar dan wordt in de eerste week van juli voor hem/haar de contributie geïncasseerd van dat jaar. Indien iemand zich als lid aanmeldt na 1 juli dan hoeft hij/zij voor dat jaar geen contributie te betalen.

 

Het BAJK biedt potentiële leden de mogelijkheid tot een tijdelijk aspirant lidmaatschap. Dit is geheel kosteloos. Aspirant leden kunnen ledenavonden van het AJK en werkgroepen bijwonen en zij worden geïnformeerd over het BAJK. Na enkele maanden wordt hen verzocht om over te gaan tot een volwaardig lidmaatschap.

 

Het opzeggen van het lidmaatschap is enkel schriftelijk of per e-mail mogelijk voor 15 november van het huidige jaar. Beëindiging van het lidmaatschap gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Contributie zal niet meer worden geïncasseerd. Afmeldingen na 15 november zijn niet rechtsgeldig voor het komende contributiejaar.

 

Volgens ABAB mag men op grond van de omschrijving op het bankafschrift het lidmaatschapsgeld als bedrijfskosten aftrekken. Het BAJK stuurt daarom geen factuur naar de leden die hun contributie automatisch laten afschrijven.

 

Tijdens de bijeenkomsten van het BAJK worden er foto’s en video’s gemaakt, welke gebruikt worden in de communicatiemiddelen. Het is onvermijdelijk dat er personen onherkenbaar zijn. Elk lid die een bijeenkomst van BAJK bezoekt gaat akkoord met het maken en gebruiken van foto’s en videomateriaal door BAJK. Indien een lid hier niet mee akkoord is kan deze bezwaar maken via info@bajk.nl. BAJK verwijdert de foto’s dan direct uit het bestand. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door door BAJK of in onze opdracht worden gemaakt.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte