Afsluiting Jong Ondernemerschap: op naar de toekomst! – ABAB

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het traject Jong Ondernemerschap presenteerden de dertien deelnemers hun toekomstplannen. Daarbij gebruikten zij de kennis en ervaring die ze opdeden tijdens de vijf eerdere bijeenkomsten.

Handvat voor de toekomst
Ter afsluiting van het traject Jong Ondernemerschap was de blik op de toekomst gericht. De jonge ondernemers mochten hun drie grootste talenten benoemen en kijken naar de kansen en bedreigingen, die zij zowel voor zichzelf als hun onderneming zien. Ook was er aandacht voor de missie en ambities die ze als persoon hebben en willen nastreven na de voorgenomen bedrijfsovername. Samen met hun doelstellingen, actieplannen en de bijbehorende strategieën werd dit inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Alle aanhoorders mochten hun feedback geven. “Een waardevolle exercitie,” zo vatte een van de jonge ondernemers samen. “Door hier eens goed over na te denken en het op één A4 te zetten, geeft het mij een handvat voor de toekomst.”

Mooie introductiefilm
Na deze sessie was het tijd voor een gezellig diner. Aansluitend waren familie, partners en andere betrokkenen uitgenodigd voor een presentatie over het hele traject door de jonge ondernemers. Ineke Couwenberg, marktmanager ABAB, trapte het avondprogramma af met het uiteenzetten van de beweegredenen van ABAB om samen met de BAJK dit traject te faciliteren. Daarna was het tijd voor een mooie introductiefilm, waarin de deelnemers zich kort voorstelden in hun eigen (bedrijfs)omgeving.

In een presentatie deden de deelnemers het gehele traject kort uit de doeken aan de toehoorders. Elke deelnemer nam een onderdeel voor zijn of haar rekening en vertelde over de opgedane ervaringen. Marlies Bosker van Movaeres gaf daarbij haar visie op het overnametraject, vatte alle onderdelen samen en benadrukte het belang van de overdragende partij.

Waardevol traject
Na deze heldere uiteenzetting was het tijd om de balans op te maken. Alle deelnemers werden persoonlijk toegesproken door Antoine Wouters van den Oudenweijer van ABAB of Marlies Bosker. Zij gingen in op de ontwikkeling die de jonge ondernemers gedurende het traject hebben doorgemaakt. De uitreiking van het certificaat en een mooie bos bloemen completeerden het officiële gedeelte. Tijd om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Een vervolgafspraak inclusief barbecue is al gemaakt, want iedereen was het erover eens dat dit waardevolle traject zonder meer een vervolg verdient!

Meer weten?
Wilt u meer informatie over het traject Jong Ondernemerschap? Neem contact op met Antoine Wouters van den Oudenweijer, manager ABAB Agro Advies, via telefoonnummer 0492-579815 of stuur Antoine een e-mail.