Biologische landbouw? Ook een optie. – Rabobank

Wij zijn voorstander van biologische landbouw. Uitgangspunt voor de Rabobank is een duurzaam verantwoorde productie met een toekomstbestendig verdienmodel. Biologische landbouw is één van deze modellen. Maar eerlijk: het is niet per definitie op alle fronten duurzamer dan een ‘’gangbaar’’ bedrijf.

Wij financieren duurzame toekomstbestendige bedrijven. Rabobank heeft meer dan 76% marktaandeel in de (gecertificeerde) biologische landbouw. Het frame van sommige lobby-partijen dat de Rabobank biologische bedrijven en verduurzaming niet zou financieren klopt dus gewoon niet. Dat het soms lastig te financieren is klopt wel. De reden daarvoor is heel duidelijk het verdienmodel.

Het voordeel van biologische landbouw is dat het meestal een duidelijke meerprijs oplevert in de markt, mits je als bedrijf goed bent aangesloten op de markt. Let wel: overproductie is ook in een biologische markt een reden voor prijsdruk. Voor ondernemers die om willen schakelen naar biologisch is een goede marktverkenning daarom ook een belangrijke stap. Van ideologie alleen kun je geen boterhammen eten.

Nederland blijft in Europa achter in de productie van biologische producten. En Brabant scoort daarin nog onder gemiddeld. Daar zijn vele goede redenen voor te noemen. Toch zien we ook dat in Brabant biologische productie vaak niet op het lijstje van mogelijke keuzes van ondernemers staat. En dat is jammer. Want afhankelijk van de locatie, de opstanden, de aanwezige hoeveelheid grond, de marktontwikkelingen in jouw product en de kwaliteiten van jou als ondernemer kan het wel het overwegen waard zijn. En biedt het soms ook meer ruimte en zekerheid dan het omschakelen naar ‘’natuurinclusief’’.

Dus mijn oproep: overweeg in je keuzes ook eens of biologisch bij jou en je bedrijf past. Waarbij na een serieuze verkenning “nee” ook een prima antwoord kan zijn.

Jorrit Dekkers

Directeur Food & Agri

Tel: 06 22 21 20 31