Druppelirrigatie efficiënte manier van water geven – Vlamings

Kwamen droge zomers voorheen niet veel in Nederland voor, nu is dat niet meer het geval en is druppelirrigatie in opkomst. Het watergeven via druppelslangen kost in akkerbouwgewassen 20 – 30% minder water dan via de haspel en is dus een milieu bewuste manier van water geven. Met druppelirrigatie blijkt het mogelijk om een uniform te telen met een hoge opbrengst. De teeltadviseurs van Vlamings hebben inmiddels heel wat ervaring in de tuinbouw en rollen die kennis nu uit in de akkerbouw.

 

In zaaiuien en pootaardappelen zijn de eerste ervaringen positief. Pootgoedteler Jean Gommeren in Kruisland neemt dit jaar de proef op de som. Op een van zijn percelen pootaardappelen wordt 0,5 ha niet beregend, 2,5 ha wordt beregend met de haspel en 3 ha krijgt water via de druppelslangen. Hij verwacht in het gedeelte met druppelslangen meer opbrengt en kwaliteit (beter in de maat). Daarnaast is de waterbesparing t.o.v. de haspel natuurlijk ook een belangrijk argument. “Bovendien is ook mogelijk om tegelijk met het water meststoffen toe te dienen, direct bij de wortels van het gewas. Dat is veel rendabeler want daarmee kun je beter inspelen op de gewasbehoefte”.

 

Kennis is belangrijk
De teeltadviseurs van Vlamings beschikken inmiddels over de nodige kennis en praktijkervaring. Zij begeleiden telers bij de aanleg van de druppelslangen. “We streven naar een zo homogeen mogelijke afgifte. Achteraan op het perceel wil je dezelfde hoeveelheid water als vooraan op het perceel”. De slangen kunnen op of in de grond worden gelegd. Dat laatste heeft onze voorkeur, omdat ze dan goed op z’n plek blijven en vogels, hazen en ander wild er dan niet bij kan”, aldus Marc van der Bol van Vlamings. Voor meer info neem je contact op met een van de teeltadviseurs van Vlamings. Kijk op: https://vlamings.nl/