FoodUp Brabant / provincie Noord-Brabant

Tijdens de BAJK Drive In Startshow zagen we FoodUp Brabant en gedeputeerde Elies Lemkes
al voorbijkomen. FoodUp Brabant is een team van de provincie Noord-Brabant dat werkt aan
een toekomstbestendig voedselsysteem. Naar aanleiding van de Drive In nodigt Elies jullie van
harte uit om met haar in gesprek te gaan over onderwerpen die jullie én de provincie raken.
Daarnaast organiseren FoodUp Brabant en ZLTO in het project Boerenvisie samen de workshop ‘Hoe spekken maatschappelijke wensen mijn portemonnee?’

In gesprek met de provincie Noord-Brabant
Gedeputeerde Elies Lemkens (Landbouw, voedsel & natuur) hecht veel waarde aan de mening van jonge ondernemers. Provinciaal beleid bevat ambitie, maar moet tegelijkertijd ook haalbaar zijn voor (jonge) boeren. Graag gaat zij in gesprek om jullie visie te horen op een aantal thema’s. Meer informatie hierover volgt snel.

Webinar Hoe spekken maatschappelijke wensen mijn portemonnee?
Zoals tijdens de BAJK Drive In Startshow in oktober is aangekondigd, verzorgt FoodUp Brabant
samen met de ZLTO een workshop voor onze leden. In deze workshop nemen FoodUp Brabant en
ZLTO je mee in hoe je via andere verdien- en ketenmodellen, samenhangende/integrale maatregelen en gebiedsgerichte benadering de eerste beloningsstappen kunt zetten die passen bij jou en jouw bedrijf.  Want de samenleving om ons heen verandert en blijft veranderen. En vanuit die veranderende samenleving komen verschillende maatschappelijke wensen op jou als boer af. Al die wensen (omgaan met klimaatverandering, waterbeheer, herstel biodiversiteit, terugdringen stikstof, natuur- en landschapsbeleving, etc.) kunnen invloed hebben op jouw eigen bedrijfsvoering. Maar ja, hoe doe je dat? En op een manier dat je wordt beloond voor je (extra) inspanningen?

De workshop ‘Hoe spekken maatschappelijke wensen mijn portemonnee?’ vindt online plaats op dinsdagavond 9 februari 2021. Noteer alvast in je agenda. Meer informatie volgt!

FoodUp Brabant
FoodUp Brabant is onderdeel van de provincie Noord-Brabant. Het team werkt aan een robuust voedselsysteem, waarin gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat goed is voor mens, dier en omgeving én een eerlijke prijs oplevert voor de boer. Ben jij ook bezig met nieuwe verdienmodellen, korte ketens of voedsel als verbindend element tussen boeren en burgers? Neem dan contact met hen op www.foodupbrabant.nl en bekijk de video die is getoond tijdens de BAJK Drive In Startshow.