Geld verdienen met meer aandacht voor natuur – FoodUp Brabant

In de landbouw heb je met veel facetten te maken: dieren, dierengezondheid en –welzijn, bodem, water, mest, emissies, en ga zo maar door. Kaders hiervan worden vastgelegd in wet- en regelgeving. Binnen deze kaders moet het bedrijf toekomstbestendig zijn én moet er natuurlijk een goede boterham worden verdiend.

 

Verdienmodellen

Jonge ondernemers zijn belangrijk voor het behoud van de sector. Daarnaast hebben ze vaak een nieuwe verfrissende kijk op zaken. Een goed verdienmodel is onontbeerlijk voor een (jonge) ondernemer. Op 2 maart verzorgden FoodUp Brabant (onderdeel van de provincie Noord-Brabant) en ZLTO een webinar over verdienmodellen ‘Hoe spekken maatschappelijke wensen je portemonnee?’. Heb je dit webinar met de Deurnense varkenshouder William Meulendijks, melkveehouder Joris Cremers uit Overloon en de Erpse melkveehouder en kaasmaker Siebe van de Crommert gemist? Kijk het webinar hier terug.

 

Perspectief van de jonge boer

Ook vond er op 15 maart een gesprek plaats over het perspectief van de jonge boer, tussen gedeputeerde Elies Lemkes – Straver en oud BAJK-voorzitter Robert Maas, als input voor het Beleidskader 2030. Lees het verslag of bekijk deze bijeenkomst online terug. Twee thema’s binnen het nieuwe Brabantse Beleidskader 2030 zijn landbouw en natuur. Hoe kunnen deze verenigd worden? En hoe kun je daar een boterham mee verdienen?

 

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusievelandbouw is een manier waarbij landbouw en natuur bij elkaar komen.

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Van de subsidieregeling voor natuurinclusieve bedrijfsplannen en de inzet van de ondernemerscoaches is inmiddels volop gebruik gemaakt. Tot nu toe gaan zestig Brabantse boeren aan de slag met of ontwikkelen verder door naar deze manier van ondernemen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de provincie. Aankomende jaren ligt de focus van de provincie op het ondersteunen van ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw vooral nabij het NatuurNetwerk Brabant. Wil jij je bedrijf ook door ontwikkelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Er is nog ruimte voor ondernemers om gebruik te maken van een coach en financiering bij het opstellen van een businessplan hiervoor. Bekijk het stappenplan van de provincie. Ook is het mogelijk om de gratis cursus Natuurinclusief Ondernemen voor boer en tuinder te volgen aan de HAS.

 

Heb jij belangstelling voor of vragen over een natuurinclusieve bedrijfsvoering? Neem contact op met Loes van Erp-Mooren, LMooren@Brabant.nl.