Groene arbeidskrachten: de jeugd heeft de toekomst!

Samen met het BAJK verzorgt ZLTO gastlessen op groene scholen. Het doel is om een warme band op te bouwen met de nieuwe generatie land- en tuinbouwers. Met de politieke tegenwind en explosieve kostprijzen vandaag de dag moet je sterk in je schoenen staan om nog boer te willen worden. Met groene gastlessen probeert ZLTO de doorstroom van studenten richting het boerenbedrijf, als ondernemer of erfbetreder, zoveel mogelijk te stimuleren. Eenmaal buiten de sector komen jongeren maar lastig weer terug op het boerenbedrijf.

Een gastles is op de boerderij, op een school of bij agribusiness. Altijd met een laars in de praktijk en een laars in de theorie. De lessen gaan over het ondernemerschap en de afzetmarkt. Hoe je bijvoorbeeld je verdienmodel kunt verbeteren. Aan bod komt ook de vraag wat de rol is van ZLTO als influencer, om in de taal van de jongeren te blijven. We gaan in op het politieke krachtenspel en leggen uit hoe wij als boeren en tuinders daarin onze belangen kunnen behartigen, van Boekel tot Brussel. Wat het belang is van politieke beïnvloeding en hoe je ermee om kunt gaan.

De gastlessen smaken naar meer. Jongeren kloppen bij ZLTO aan voor een bijbaan bij de boer. Of voor een stageplek. De scholen breken zich het hoofd over de vraag hoe zij meer onderwijs in de praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld op leerwerkplaatsen op de boerderij of door BBL-stages (1 dag les; 4 dagen werk). Voor ZLTO pure winst, want het boerenvak leer je maar lastig uit een boekje. Dat zul je toch met weer en (tegen)wind in de praktijk moeten ervaren!