Seeding the future since 1856 – KWS

KWS is een wereldwijd opererend veredelingsbedrijf van akkerbouwgewassen, voedergewassen en groentegewassen. KWS heeft een lange termijnvisie. Daarvan zijn duurzaamheid, economie en onafhankelijkheid de basiselementen. KWS ontwikkelt met die visie nieuwe producten en services en doet er al het mogelijke aan om de landbouwers optimaal van dienst te zijn.

Onze bedrijfsprincipes

  1. Wij verbeteren het genetisch potentieel door middel van uitstekende onderzoeks- en veredelingsprogramma’s.
  2. We leveren de beste zaden aan onze landbouwers.
  3. Ze vertrouwen ons als een sterke partner over de hele waardeketen.
  4. We creëren vrijheid van ondernemerschap en helpen talent om hun potentieel te ontplooien.

Onze kernactiviteiten

Het bedrijfsonderdeel suikerbieten omvat de productgroepen suikerbieten, Feedbeet en energiebieten. Tot het segment maïs behoren maïs, koolzaad, zonnebloemen, sorghum, gierst en veldgewassen. Het segment granen omvat tarwe, rogge, hybride rogge, wintergerst, lentegerst alsook oliehoudende gewassen, veldgewassen en biologische zaden.

Onze cijfers

  • KWS SAAT SE & Co. KGaA is het moederbedrijf van de KWS-groep en is opgericht in 1856 in Klein Wanzleben, Duitsland.
  • De huidige hoofdvestiging bevindt zich in Einbeck, Nedersaksen, Duitsland.
  • De omzet bedroeg in 2019/2020 ca. € 1.283 miljoen.
  • Aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) is in 2019/2020 circa € 236 miljoen besteed.
  • KWS heeft meer dan 5.700 medewerkers, waarvan er meer dan 2.000 werkzaam zijn in de research.
  • Er zijn veredelings- en verkoopactiviteiten in meer dan 87 landen met eigen dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.

Activiteiten in de Benelux

In de Benelux richt dochteronderneming KWS Benelux  zicht met name op de gewassen maïs, suikerbieten, Feedbeet, granen, groentegewassen en aardappelen. Daarvoor wordt er onderzoek intern en extern opgezet en gaat KWS samenwerkingsverbanden aan met andere bedrijven.

Voor de optimalisatie van de teelt en het gebruik van de voedergewassen is KWS een samenwerking aangegaan met Farmdesk. Farmdesk is een bedrijf dat een online computersystemen heeft ontwikkeld  waarmee de melkveehouder de voederrantsoenen en totale voerkosten zelf kan optimaliseren en monitoren. Meer informatie over Farmdesk is te vinden op www.farmdesk.eu. Bekijk zeker ook de Farmdesk bedrijfsfilm.

De koppeling tussen het rantsoen en de gewassen wordt gemaakt middels het SEED2FEED-concept. Dit stelt de veehouder in staat om de groei en productie van planten en dieren op een economische en in dezelfde tijd een duurzame manier te optimaliseren door het verstrekken van kennis, advies, managementprogramma’s en zaden.

Wil je meer informatie over de KWS-gewassen, het SEED2FEED-concept of ben je op zoek naar een leuke baan bij KWS als wereldwijd opererend veredelingsbedrijf? Kijk dan op www.kwsbenelux.com.