Stalinnovaties: de klok tikt door! – ZLTO

Stalinnovaties: de klok tikt door!

Boeren ondernemen per definitie met oog voor de toekomst. Veel keuzes die boeren maken, zijn gericht met de toekomst van jonge boeren in het achterhoofd. Zo ook de smeulende discussie in Brabant over stalaanpassingen voor 2024. Dat vuur laaide weer eens flink op in de winter van 2019/2020 met protesten voor het Brabantse provinciehuis waar ‘jonge’ boeren en ‘oude’ boeren zij-aan-zij streden voor hun toekomst. En met resultaat, want de deadline voor stalaanpassingen is een stukje in de tijd opgeschoven.

Dat geeft boeren in de tussentijd wat ruimte om te zoeken naar betaalbare en haalbare stalinnovaties. Ook in de zoektocht trekken ‘jonge’ en ‘oude’ boeren zij-aan-zij op. BAJK en ZLTO zijn beide partner van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Met enige aarzeling zijn wij samen op zoektocht gegaan. Niet omdat we niet in innovatie geloven. Integendeel. Boeren en innovatie zijn voor elkaar geboren. Wie een beetje rondkijkt weet dat. Het zit hem meer in de andere partners binnen deze grensoverschrijdende samenwerking. Vertrouwen ook. Samenwerken met een provinciale overheid waarmee je regelmatig vecht over regelgeving. Moet dat nu? Gelukkig doen ‘jonge’ boeren en ‘oude’ boeren samen mee en jagen we zo stalinnovaties aan. Kijk maar eens op de website: https://www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen. Daar kunnen boeren zich ook melden voor ondernemersgroepen rondom een stalinnovatie om kennis en kennissen uit te wisselen. Te beginnen bij de melkveehouderij.

Toch blijft innoveren allerlei emoties oproepen. Zeker nu tijdens de formatie van het nieuwe kabinet. Innoveren en halveren schijnen daarbij iets met elkaar te maken te hebben. Iedereen vindt hier iets van. Iedereen heeft een gratis mening. Innoveren is beter dan halveren en andersom. Het lijkt soms wel een richtingenstrijd binnen een geloofsgemeenschap. In ieder geval staat innovatie weer hoog op de politieke agenda. Gelukkig maar. Want innoveren en halveren hebben wel degelijk met elkaar te maken. We moeten immers innoveren om te kunnen halveren. Laten we daarvoor gaan. Halveren van C02-emissies, fijnstof en geur wel te verstaan.
Innoveren om deze te kunnen halveren, wat een mooie ambitie om als ‘jonge’ en ‘oude’ boeren samen mee verder te gaan!

Ow ja! Nog even dit: recent hebben BAJK en ZLTO hun jaarlijkse samenwerking weer opgewaardeerd. Boeren helpen elkaar immers. Daarom zetten wij jonge boeren op social media nog eens extra in het zonnetje met een kaartje. Deel die gerust op social media met vrienden en familie. Want jonge boeren hebben de toekomst!