Succesvol grasjaar 2022 start nu! – Vlamings

Succesvol grasjaar 2022 start nu!

Nu de herfst bijna zijn intrede doet, is dit een mooi moment om het grasland eens kritisch te bekijken. Moeten er nog acties ondernomen worden om volgend jaar een goede grasoogst binnen te halen?

 

Doorzaaien of herzaaien?

Als het aandeel goede grassen minder dan 80% is, dan is doorzaaien interessant. Bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweekgras, kiest u beter voor grasland herzaaien. Goede voedergrassen herken je aan het rode voetje. Alleen Thimothee heeft geen rood voetje.

In het najaar kan vanaf september worden doorgezaaid, wanneer de vochtvoorziening constant lijkt en de concurrentie van bestaand gras minder wordt. Green Spirit Doorzaai van Barenbrug is speciaal samengesteld voor het herstellen van een bestaande weide. Het bevat rassen die bij lagere temperaturen langer doorgroeien.

Bij herinzaai zijn onder andere de grondbewerking, de bemestingstoestand en de mengselkeuze belangrijk.

Is het stikstofleverend vermogen lager dan 100 kg per ha, dan is grasklaver zeer aan te bevelen. Let wel op dat na een onkruidbestrijding ca. 3 weken gewacht moet worden met doorzaaien.

Grasland scheuren mag op zandgronden t/m 31 augustus en op klei- en veengronden t/m 15 september. Kijk voor alle regels omtrent gras scheuren en voor het melden op RVO.nl

Goede grassen

< 60%

   
 
Bodemverdichting /

Structuurschade

  Herzaaien
 
Kweek

> 20%

   
 
Goede grassen

60 – 80%

  Doorzaaien
 
Goede grassen

> 80%

  Geen actie
 

 

Onkruidbestrijding

Onkruid in het grasland zorgt voor opbrengstderving, een lagere voederwaarde en verminderde smakelijkheid van uw kuilgras. Bij een hoog aandeel onkruiden in de zode, raad pleeg dan je teelt adviseur over welke bespuitingen mogelijk zijn.

 

Bekalken        

Is de pH van het grasland minimaal 5,5? Zo niet, dan is een bekalking noodzakelijk! Bij een pH hoger dan 5,5 blijven de nutriënten beter beschikbaar, wordt het bodemleven gestimuleerd en verloopt de kieming en de groei van het gewas beter. In het najaar bekalken heeft de voorkeur. Voorkom dat kalk in contact komt met drijfmest. Kalk verhoogt de ammoniakemissie uit drijfmest en verlaagt daarmee de werking van de drijfmest. Bij de keuze van de kalkmeststof zijn de neutraliserende waarde, de behoefte aan magnesium naast calcium, de snelheid van werking en de manier van uitrijden van belang.

 

Niet te lang de winter in

Wanneer gras lang de winter in gaat, sterft bij vorst het blad af en vormt dit een deken op het gras. In het voorjaar geeft dit bij de eerst snede extra schimmeldruk. Daarnaast zit er veel suiker in een korte stoppel, wat het gras beter bestand maakt tegen vorst. Mocht er te veel hergroei zijn na de laatste snede, is bloten of inscharen met schapen een optie.

 

Ontwatering

Zorg voor een goede ontwatering. Zijn alle watergangen open en loopt de drainage? Door een goede ontwatering van je percelen kun je in het voorjaar vroeg bemesten, warmt de bodem sneller op en is er voldoende zuurstof voor wortelgroei.