Arbeid en omgang met personeel – 2015/2016

Het doel dat BAJK met dit project samen met haar partners ZLTO, AB Brabant, Heemskerk, Agrifirm en Vlamings nastreefde was drieledig:

  • De leden handvaten verstrekken voor het inzetten van arbeid en de omgang met personeel.
  • De leden de mogelijkheid geven hun BHV diploma de behalen/herhalen. Een bedrijf welke arbeidskrachten in dienst heeft is verplicht in het bezit te zijn van een BHV certificaat en deze jaarlijks te herhalen.
  • De leden en hun personeel de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen op bedrijfstechnische onderwerpen.

BAJK heeft de doelen nagestreefd door het organiseren van onderstaande activiteiten:

Workshops
4 workshops bij AJK’s in Noord-Brabant over ‘Omgang met personeel’

Sectorspecifieke avonden
2 sectorspecifieke avonden over ‘Arbeid’

Samenwerking met werkgroepen
Een samenwerking met de Werkgroep Dierlijk in het oosten van Noord-Brabant en een samenwerking met de Werkgroep Plantaardig in het westen van Noord-Brabant.

BHV cursusdagen
Vier BHV cursusdagen

Sector specifieke avonden
Twee sector specifieke avonden (één in Oost- en één in West-Brabant) waarbij de deelnemers en hun personeel één van de drie workshops konden volgen. De thema’s van de workshops waren: ‘De toekomst van gewasbeschermingsmiddelen’, ‘Vruchtbaarheid van de koe’ en ‘De 9+ big’.