Boer(en) gezicht – 2016/2017

De doelstelling die BAJK samen met ZLTO en provincie Noord-Brabant had met dit project was als volgt:

De leden van BAJK helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van draagkracht bij hun omgeving en de samenleving zodat ze in de toekomst in harmonie voedsel kunnen produceren.

Dit wordt ook wel het behouden/creëren van de licence to produce genoemd: Hoe kan men inspelen op gedragingen die de samenleving van jonge agrariërs verwacht zodat zij de producten van belang vinden en de jonge agrariërs kunnen blijven ondernemen?

BAJK heeft dit doel nagestreefd door het organiseren en promoten van onderstaande activiteiten:

BAJK komt in actie!
Het oprichten van een KickStartTeam onder leiding van René Savelberg. Het Kickstartteam heeft als doel draagvlak bij de omgeving creëren.

Workshops mediabenadering en mediatraining
Het geven van workshops mediabenadering en mediatraining aan de bestuurders en leden van BAJK zodat zij op een goede en doeltreffende manier met hun omgeving kunnen communiceren.

BAJK en Jonge Helden in het Groen gaan naar de Huishoudbeurs.
Tijdens de Huishoudbeurs zijn de Jonge Helden in het Groen in gesprek gegaan met de consument om wederzijds begrip te creëren.