Boeren in de keten 2021-2022

De marges in de agrarisch sector staan al jaren onder druk. Door een opeenstapeling van wet‐ en
regelgeving en door de bijbehorende investeringen hebben agrarische bedrijven het zwaar. Soms lijkt
het dat de kosten voor verduurzaming van de voedselketen met name bij de jonge agrariërs op het
bordje komen. Het is daarom van belang dat deze jonge agrariërs zicht hebben op de kosten en de
marges die er in de voedselketen zijn. Zo kunnen speculaties voorkomen worden. Doormiddel van
het project ‘Boeren in de keten’ krijgen jonge agrariërs de kans om in gesprek te gaan met
verschillende onderdelen in de voedselketen, zoals de toeleverende en verwerkende industrie en de
supermarkten.

Provinciale Avond (10 november 2021)
Het project gaat officieel van start op de Provinciale Avond. Tijdens de Provinciale Avond wil BAJK de
achtergrond van het project duidelijk krijgen en recent onderzoek hierover bespreken. ZLTO heeft
onderzoek laten doen naar de prijsopbouw van de varkenshouderij en heeft hiervoor een
prijzenmonitor ontwikkeld. Dit wordt door de onderzoekers toegelicht. De avond zal plaats vinden bij
een boerderij met een korte keten. Hierover kan deze boer dan ook wat toelichten.

Sectorale avonden in Oost- en West-Brabant (12 januari 2022 – Oost, 9 februari 2022 – West)
Tijdens de ‘Sectorale avonden’ in Oost‐ en West‐Brabant worden verschillende sectoren uit de
agrarische voedselketen uitgediept en kan men deelnemen aan verschillende workshops. In deze
workshops geven sprekers/ partners uit de toeleverende en verwerkende industrie inzicht in de
prijsopbouw van hun onderdeel in de voedselketen. Daarnaast willen we ook ondernemers die
zelfstandig leveren aan de supermarkt laten vertellen over hun eigen voedselketen en de
bijbehorende prijszetting.

Afsluitende avond (13 april 2022)
Tijdens de afsluitende avond willen we alle inhoud van de Provinciale Avond en de ‘Sectorale
avonden’ aan elkaar koppelen en een eindconclusie vormgeven. Dit willen we doen door ook nog in
te gaan op de rol van de supermarkt/ consument. Om zo een volledig beeld van de prijsopbouw van
de hele voedselketen vorm te geven. Ook wil BAJK Elies Lemkes‐Straver, gedeputeerde met
portefeuille Landbouw, Voedsel en Natuur van de provincie Noord‐Brabant uitnodigen om het
beleidskader en de uitvoeringskaders van de provincie Noord‐Brabant toe te lichten. Hier zal overlap
in zitten met het thema van het project ‘Boeren in de keten’. Of Elies gevraagd wordt is afhankelijk
van de ontwikkeling in de Brabantse politiek.