Boeren in de keten 2021-2022

De marges in de agrarisch sector staan al jaren onder druk door een opeenstapeling van wet- en regelgeving en door de bijbehorende investeringen. Soms lijkt het voor de jonge agrariërs dat de kosten voor verduurzaming van de voedselketen met name bij hun op het bordje komen en het is daarom van belang dat de jonge agrariërs zicht hebben op de verhouding van de kosten en de marges die er in de voedselketen zijn.

Door de jonge agrariërs inzicht te geven in hun positie in de voedselketen, hebben zij ook zicht op de manier waarop de prijs voor voedsel wordt gevormd. Hiermee kunnen de jonge agrariërs zelf bekijken wat hun rol is in de voedselketen en waar zij in de toekomst mee aan de slag kunnen.

Startavond bij BiefSelect
Op 10 november 2021 vond de startavond van het project plaats bij BiefSelect in Berkel-Enschot. Henk Broeders vertelde over de opbouw en het concept van BiefSelect en Peter van Balkom van Connecting Agri & Food over de ontwikkelde prijzenmonitoren.

Webinar met ketenpartijen
Op 9 februari vond een webinar plaats met ketenpartijen. Verschillende lange en korte ketenpartijen waren aanwezig, zoals Friesland Campina, van Leon, Telersverening de Schakel UA en Eigezwijns.

Afsluitende avond
Op 11 mei vond de afsluitende avond plaats in Vinkel. Met een interview met Elies Lemkes-Straver de gedeputeerde van Landbouw, voedsel, bodem en brede welvaart en een presentatie van Thijs Cuijpers van LTO Nederland over het project ‘Waardecreatie in de keten’ in samenwerking met NAJK en Rabobank.