Keten- en samenwerking 2016/2017

Het doel van het BAJK Project “Keten- en samenwerking” dat BAJK samen met haar partners en diverse onderwijsinstellingen nastreefde was als volgt:

“De jonge agrariërs inzicht geven in de agrarische productieketens en samenwerkingsverbanden om te kunnen inventariseren en ze bewust te maken van waar mogelijkheden en kansen liggen voor de jonge agrarische ondernemer en de agrarische bedrijfsvoering.”

BAJK heeft het doel nagestreefd door het organiseren en promoten van onderstaande activiteiten:

Provinciale Avond
De Provinciale Avond heeft plaats gevonden op woensdag 30 november. Het thema van de avond was ‘Nederlandse kansen op de wereldmarkt’. Tijdens deze avond werd het project ‘Keten- en samenwerking’ gepresenteerd.

2 Werkgroepavonden
Het thema: Ketenwerking.
Doel: Inzicht krijgen in de verschillende schakels in de keten, welke belangen de schakels hebben, wat aandachtspunten zijn bij de schakels en de mogelijkheden en kansen bekijken voor ketensamenwerking.

5 workshops bij de AJK’s
Het thema: Samenwerking.
Doel: de deelnemers kansen laten zien en motiveren om samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Workshops bij scholen als Helicon, Prinsentuin College, Groene Campus en HAS Hogeschool.

Buitenlandse excursie