Kringlooplandbouw – 2019/2020

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, FoodUp! Brabant en overige partners met dit project wil bereiken is:

Jonge agrarische ondernemers ondersteuning bieden bij het uitwerken van hun bedrijfspecifieke vraagstuk op het gebied van kringlooplandbouw en het implementeren van de uitkomsten, waardoor het agrarisch bedrijf meer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Om de doelstelling te bereiken worden onderstaande activiteiten georganiseerd:

1e Masterclasess van start
Op donderdag 10 oktober start de eerste Masterclass Kringlooplandbouw. Deze eerste avond zal in het teken staan van kennismaking en introductie op de verschillende thema’s. Door Ton van Korven van de ZLTO zal bij het thema energie een inleiding gegeven worden over het beleid en de achtergronden van het energie- en klimaatbeleid. Voor de thema’s bodem en mest zal de avond in het teken staan van bodem- en mestbeleid waar Jan Buijs van de Provincie Noord-Brabant en Theun Vellinga van Wageningen Universiteit verder ingaan op de achtergronden en kennis hiervan. Het thema voer staat in het teken van een introductie op het eigen rantsoen en wordt verzorgd door Agrifirm.

Vervolg
De volgende masterclasses wordt verder ingegaan op de inhoudelijke thema’s bodem, energie, mest en voer, waarbij we veel ondersteuning en praktische kennis vanuit de praktijk mogen benutten. Voor de volgende masterclasses hebben we een beroep mogen doen op bedrijven als Van Gennip Schrieks, ROM3D, Louis Bolk Instituut, Nutivice, ZLTO, Voergroep Zuid, Exlan, Agrifirm, ABAB en de Rabobank. We verwachten gezamenlijk een inspirerend en gevarieerd programma aan te kunnen bieden.

Bekijk hier de uitnodiging voor meer informatie over de inhoud van de masterclasses.

Financiële avonden
Naast de masterclasses worden er een tweetal financiële bijeenkomsten georganiseerd die voor alle leden toegankelijk zijn. Tijdens deze avonden wordt op een praktische manier in gegaan op het verkrijgen van meer financieel inzicht in je eigen bedrijf. Daarnaast krijg je tools mee die jou in de toekomst kunnen helpen bij het uitwerken van je bedrijfsplannen. Deze avonden worden gehouden op 27 november 2019 en 29 januari 2020 en zijn voor alle BAJK leden toegankelijk (ook wanneer je de Masterclasses niet volgt).

Slotbijeenkomst
Tijdens een slotbijeenkomst worden de bevindingen die voort gekomen zijn uit de masterclasses aan elkaar gepresenteerd en worden er vraagstukken voorgelegd bij een aanwezig panel bestaande uit verschillende partijen en burgerorganisaties.