Sterke communicatie 2022-2023

Er komt tegenwoordig veel op de jonge boer af, politiek gezien met de wetten en regels die er aankomen en daarnaast ook de kritische blik vanuit de maatschappij. BAJK wil de jonge boer voorbereiden om met kritische politici en de kritische burgers in gesprek te gaan. Jonge boeren moeten hun stem laten horen, door in gesprek te gaan kunnen jonge boeren aangeven waar zij tegenaan lopen en wat hun visie is voor de toekomst.

Om de Brabantse jonge boeren weerbaar te maken voor de toekomst en om zich goed te kunnen verwoorden over hun visie boodt BAJK in dit project verschillende masterclasses aan om haar leden hierin voor te bereiden.

Startavond bij Plan B in Eindhoven
Op 12 oktober 2022 werden de aanwezigen geinspireerd door de Grote Communicatieshow en waren de coaches van de masterclasses politieke en maatschappeljke communicatie aanwezig om zichzelf voor te stellen en om inzicht te geven in de activiteiten tijdens de masterclasses.

Masterclasses politieke – en maatschappelijke communicatie
Op 4 avonden zijn de deelnemers van de masterclass maatschappelijke communicatie bezig geweest om hun kernboodschap te formuleren en hiermee hebben zij een sterke basis om te gebruiken tijdens een interview of gesprek. De deelnemers van de masterclass politieke communicatie hebben inzicht gekregen in hoe de communicatie richting de politiek opgebouwd is. Daarnaast hebben zij ook stellingen geformuleerd voor het Provinciale Staten Debat.

Jonge Boeren Provinciale Staten Debat
Op 25 januari 2023 heeft BAJK het Jonge Boeren Provinciale Staten Debat in het Provinciehuis georganiseerd in de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen die gehouden werden op 15 maart 2023. Om de Brabantse jonge boeren en tuinders voorafgaand goed te informeren over de Provinciale Staten Verkiezingen, maar ook de waterschapsverkiezingen heeft het BAJK het Jonge Boeren KiesKompas gemaakt. Naast eerder genoemde algemene informatie stonden in dit Jonge Boeren KiesKompas ook van alle Brabantse politieke partijen, maar liefst 17 stuks, die zich in Brabant verkiesbaar stelden de standpunten ten aanzien van de agrarische sector.